Søk adgang til PRODA her

Nye lønnssatser PRODA-pedagoger

LØnnsforhandling 2016Eva Grainger/styreleder og Grethe Brækkan/nestleder ble i forhandlinger med NoDa 27.5. enige om regulering av lønnssatser for pedagoger som arbeider for PRODA. Se justerte satser i menyen her OM PRODA.

House m/Chriz Nypan uke 21+22

Chriz NypanHouse dansen er en fusion stil som ble til i New York på 1980 tallet. Den oppsto i møte mellom forskjellige dansestiler, individer og kulturer. House består av forskjellig teknikker fra jazz, stepping, salsa, Hip-Hop, Breakdance, Capoeira og Afro- Karibiske dansestiler. Kjennetegn er raskt fotarbeide, torso-bevegelser og flytende gulvarbeid med fokus på freestyle ( Improvisasjon).

Marianne Kjærsund uke 20

Marianne KjærsundSamtidsdans onsd, torsd og fred (18.,19.+20.05). Klassene inneholder gjennomgang av bevegelsesprinsipper som fokuserer på flyt og sensitivitet i møtet med gulvet og bevissthet rundt spenningsnivå i egen kropp mens vi danser. Det vil være en klasse som varierer mellom satte sekvenser og improviserte partier.

Julia Ehrstrand uke 19

Ehrstrand_cropped3-289x300Daglige klasser i Contemporary Jazz med gjestepedagog Julia Ehrstrand. Klassene er inspirert av ulike stiler. Julia vektlegger dynamikk, overganger og store begevelser, og at man skal finne sin maksimale kapasitet.

DANSENS DAG

Clubbing Ddag 2016Stor stemning på PRODA & Rom for Dans på Dansens Dag 29.4. Masse folk gir alt på BREAKFAST CLUBBING !