Tariffavtale for pedagoger

PRODA har tariffavtale med Norske Dansekunstnere. Avtalen regulerer arbeids- og lønnsforhold til kursholdere ved PRODA.

https://norskedansekunstnere.no/lonn-og-arbeidsliv/proda-tariffavtale-for-pedagoger-ved-proda