Tariffavtale for pedagoger

PRODA har tariffavtale med Norske Dansekunstnere. Avtalen regulerer arbeids- og lønnsforhold til pedagoger ved PRODA.

https://norskedansekunstnere.no/?page_id=660