Personalhåndbok og HMS

Personalhåndbok og informasjon om Helse, miljø og sikkerhet  – for midlertidig ansatte kursholdere

Vedlegg:

1. Informasjon om pensjonsordning

2. Særlige risikoer – kursholdere

3. Avviksskjema

4. HMS-sjekkliste for kursholdere