Brukerreglement/informasjon

 1. Informasjon om PRODAs kurstilbud i hele landet finner du på www.proda.no og på sosiale medier. Ved evt. avlysninger ved PRODA Oslo får du informasjon om dette på instagram story og/eller timeplan på nett.
 2. Innvilget adgang til PRODA gjelder for alle våre kurstilbud rundt om i landet.
 3. Deltakelse ved PRODAs kursstilbud skjer på eget ansvar.
 4. PRODA er brukerstyrt, og det er viktig at du som bruker bidrar positivt til det faglige og sosiale miljøet ved våre kurstilbud
 5. PRODA må dokumentere fremmøte for å få finansiert kurstilbudet, og det er en plikt å skrive seg inn på oppmøteskjemaer før klasser og workshops
 6. Fotografering og filming under trening på PRODA aksepteres ikke pga personvern. Opptak/foto kan unntaksvis avklares med administrasjonen, som må informere deltakerne om hva/hvem som skal filmes og hvor stoffet skal publiseres. Brukere og ansatte har rett til å reservere seg mot opptak/fotografering.
 7. PRODA er ansvarlig for førstehjelp ved akutte skader som oppstår på klassene. (isposer, sårbehandling, rekvirere transport til legevakt og lignende

  PRODA OSLO:
 8. Alle skal sørge for å holde studioer, garderober og oppholdsrom ryddige.
 9. Noen av klassene på PRODA har høy lyd og vi ber derfor alle om å lukke døren til store studio etter seg.
 10. Ved bruk av joggesko/ treningssko i studioet må sålen være slik at den ikke setter merker, og skoene må være innesko/rene.
 11. Ved evt. bruk av talkium må det gis beskjed om på forhånd, da dette etterlater mye skitt i studio, som må fjernes etter klasse.
 12. Dersom du blør, pga. f.eks. sprekker i føttene, må evt. blodsøl fjernes umiddelbart. Du er selv ansvarlig for dette.
 13. Det er ikke tillatt å plassere gjenstander på pianoet i store studio