Instruks for valgkomiteen

GDT/PRODA ble stiftet i 1988 og reguleres av egne vedtekter, Lov om Stiftelser av 1.1.2005 og retningslinjer fra Kulturrådet.

Valgkomité oppnevnt av Norske Dansekunstnere innstiller kandidater til styret i PRODA.

Instruks valgkomite 2023