Personvernerklæring

PRODA er en stiftelse med formål å arrangere et daglig kompetansehevende fagtilbud for profesjonelle dansekunstnere i Norge, uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning. Opplysninger om PRODAs brukere registreres i vårt brukersystem og i våre nyhetsbrev.

Hvem er behandlingsansvarlig?
PRODA ved daglig leder og regionale kontaktpersoner er behandlingsansvarlige for eksisterende og potensielle brukeres personopplysninger.

Hva er formålet?
Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne ha oversikt over brukermassen, utarbeide statistikk og faktagrunnlag for videre drift av PRODA, samt å kunne kontakte brukere om aktuelle nyheter, arrangementer og tilbud. Personopplysninger blir benyttet i markedsføring av egne tilbud og annen relevant aktivitet knyttet til PRODA sin virksomhet. Anonymiserte sammenstillinger av data om brukere blir brukt i årlige søknader om finansiering, årsrapporter og innspill- og høringsuttalelser til myndighetene.

Hvilke personopplysninger behandles?
Hvilke personopplysninger som blir samlet inn avhenger av hvilke formål det skal brukes til, og vi samler ikke mer enn nødvendig. For å kunne behandle en søknad om brukeradgang, samles navn, adresse, fødselsdato, e-post, CV, vitnemål mm inn. Kontaktinformasjonen kan, ved samtykke, brukes til kommunikasjonformål for å informere om PRODAs tilbud, events mm enten per sms eller e-post.

Hvor hentes opplysningene fra?
PRODA vil på nettsiden kunne registrere visse opplysninger gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside lagres på din datamaskin.

PRODA benytter informasjonskapslene til å generere statistikk og de kan benyttes i forbindelse med markedsføring av PRODAs tilbud. Informasjonskapslene registrerer bruken av hjemmesidene til PRODA, og gir blant annet grunnlag for forbedring og utvikling av disse.

Ved bruk av nettsidene til PRODA registreres i noen tilfeller din IP-adresse (som er en identifikasjon på din datamaskin). Din bruk av hjemmesiden til PRODA kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er ikke mulig å få brukeradgang til PRODA uten et minimum av personopplysninger, begrenset til fullt navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsdato, CV og vitnemål mm. Det er derfor ikke frivillig om du ønsker å gi PRODA et minimum av personopplysninger. Man kan dog, velge å huke av nei til samtykket i søknadsskjemaet – “Jeg samtykker i at PRODA kan sende meg informasjon om klasser og workshops.”.

Hvem kan se opplysningene dine, og utleveres opplysningene til tredjeparter?
Våre brukerlister blir kun benyttet til internt bruk, samt at ikke-personidentifiserbare sammenstillinger av dataene blir brukt i søknader, rapporter o.l. Thomas Orten er databehandler av våre eksisterende og potensielle kunders personopplysninger. Databehandler har taushetsplikt for all informasjon han kommer i kontakt med i forbindelse med innsamling/lagring av data.

Vil du slette opplysningene dine?
Vil man endre på opplysningene sine, kan man kontakte behandlingsansvarlige direkte via kontaktinformasjonen på www.proda.no Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra PRODA, kan du melde deg ut av vår e-postliste via en lenke nederst i e-postene vi sender ut. Ønsker du ikke at dine personopplysninger blir brukt til statistiske formål, må du ta direkte kontakt med oss. Ønsker du ikke å benytte PRODAs tilbud mer og vil slettes fra vårt brukerregister, må du kontakte oss direkte.

Hvilke rettigheter har du?
Som registrert bruker hos PRODA har du rett til å få innsyn i alle personopplysninger vi har om deg. Du har også rett til å få alle dine personopplysninger slettet, gitt at det ikke strider mot bokføringsloven.

Hvordan sikres opplysningene?
Dine personopplysninger blir lagret i et oppdatert og passordbeskyttet system, med aktive sikkerhetstiltak. Listene med personopplysninger kan via systemet lastes ned av administrator, til en CSV-fil som midlertidig lagres på en passordbeskyttet datamaskin. Når nedlastingen er gjennomført, og filen er brukt til det statistiske formålet den skal brukes til, vil filen slettes innen rimelig tid.

Ansvar
Selv om sikkerhetstiltak tas, kan verken PRODA, databehandler eller medarbeiderne på noen måte stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjonen i PRODAs brukerlister.

Kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlige for personopplysninger kan kontaktes ved spørsmål knyttet til personopplysninger og andre henvendelser om tjenesten.

Epost: michelle@proda.no
Telefon: 91362366