Strategiplan

Styret gjennomførte en Brukerundersøkelse i 2018 og utarbeidet på bakgrunn av denne en strategiplan for PRODA 2019-2024. I 2021 ble det gjort en gjennomgang av planen og den ble justert etter PRODAs utvikling, nye behov og hensyn. Planen inneholder tre hovedmål og en rekke delmål.

VISJON

PRODA skal være et relevant og samlende fagtilbud for hele dansefeltet, og en inspirerende arena for faglig utvikling.

PRODA skal levendegjøre visjonen gjennom følgende områder:  
Fagtilbud, Arbeidsvilkår, Synlighet og posisjon

Se hele planen her: Strategiplan