Om oss

PRODA profesjonell dansetrening er en stiftelse og styret er øverste organ. Administrasjonen i PRODA består av daglig leder i 100% stilling og fagansvarlig i 50% stilling.

PRODA er medlem av bransjeorganisasjonene Virke og Balansekunst.

Om styret
Styret består av dansesekunstnere som arbeider innenfor forskjellige dansefag og danseyrker. Styremedlemmer velges på årsmøte og Norske Dansekunstnere oppnevner ett styremedlem med personlig vara.

Siste årsmøte ble avholdt 22. april 2023

PRODAs valgkomite innstiller kandidater til styret iht. Instruks for valgkomiteen

Administrasjonen

Michelle Flagstad

Daglig leder

Michelle Flagstad

Daglig leder

Michelle Flagstad har en 4-årig Bachelor i dans med integrert PPU (2016) fra Universitetet i Stavanger. Hun har erfaring både som skapende og utøvende i flere prosjekter og har de siste årene jobbet hovedsakelig som produsent for scenekunstprosjekter i det frie feltet og som prosjektleder for Ravnedans i perioden mai 2018 - august 2021. Hun har tidligere jobbet som daglig leder for DansiS - Dansekunst i Stavangerregionen og som regional leder for PRODA Rogaland. Michelle har politisk erfaring fra ulike verv og som bystyrerepresentant i Stavanger for Miljøpartiet De Grønne. Foto: Rom for dans

Cecilie Lindeman Steen

Fagansvarlig

Cecilie Lindeman Steen

Fagansvarlig

Cecilie er utdannet fra Statens Balletthøgskole (Khio), danselinjen i 1985 og har arbeidet som dansekunstner siden da, hovedsakelig knyttet til det frie scenekunstfeltet, med unntak av bl.a. to år i Carte Blanche. Cecilie har foruten egne prosjekter samarbeidet med et bredt spekter av koreografer og andre kunstnere og hatt omfattende nasjonal og internasjonal turnévirksomhet. Siden studietiden har hun hatt et nært samarbeid med Ina Christel Johannessen og de siste årene har hun bl.a. arbeidet med Kristina Gjems, Mia Habib, Shanti Brahmachari, Field Works og Janne-Camilla Lyster. Cecilie underviste og var førsteamanuensis i Samtidsdans på KhiO fra 2009 – 2015. Hun har også utdannelse i kunst-og kulturformidling fra HiT, har lang erfaring som produsent og har hatt flere verv og styreverv, bl.a. i Norsk Kulturråd, UD/STIKK, NoDa, SKUDA og Dansearena nord (Davvi Senter for scenekunst). Hun er del Noreveien utøverfelleskap på Montebello Kulturhus.

Styret

Lene Hafstad

Styreleder

Lene Hafstad

Styreleder

er utdannet ved Statens Balletthøgskole (1991-94) Hun arbeidet som danser i flere Chat Noir-revyer og som danser og koreograf i prosjekter knyttet til OL på Lillehammer. Lene har etablert og drevet to ballettskoler, og undervist i flere dansefag. Hun har også jobbet med kroppsspråk og presentasjon for bedrifter og på konferanser. Lene har videreutdannelse i organisasjon og ledelse, og var daglig leder i PRODA i 2005-2021. Hun jobber nå som instruktør i Pilates og holder også kurs i entreprenørskap/næringsdrift og i ledelse og drift av mindre stiftelser.

Øyvind Jørgensen

Nestleder

Øyvind Jørgensen

Nestleder

Utdannet ved Statens Balletthøgskole 1980-83 (BA) og Martha Graham School of Contemporary Dance i New York 1983-85 (MA). Øyvindarbeidet som danser, koreograf, produsent og pedagog fra 1985. Hans forestillinger er vist i inn- og utland, ved blant annet Riksteatret, Operaen, Kunshøgskolen i Oslo (KhiO) og DKS – Den Kulturelle Skolesekken, og ulike europeiske land. Øyvind har undervist ved KhiO, Akademiet for Scenekunst og Nordic Black Theatre. I 2016-2020 var han ansatt som Førsteamanuensis i Samtidsdans ved KHiO. Øyvind har vært styreleder i Black Box Teater og Danse- og Teatersentrum (DTS).

Christina Friis

Styremedlem

Christina Friis

Styremedlem

Christina Friis er administrativ leder ved Dramatikkens hus i Oslo. Hun har en bred kontaktflate mot scenekunstfeltet i Norge og internasjonalt, og er organisasjonens kontaktpunkt til myndigheter og samarbeidspartnere. Christina har en Mastergrad i Arts Management og har omfattende erfaring med økonomi- og virksomhetsdrift.

Cassandra Moldenhauer

Styremedlem

Cassandra Moldenhauer

Styremedlem

Cassandra Moldenhauer jobber som utøvende danser, pedagog og prosjektleder for diverse danse-relaterte prosjekter. Hun er daglig leder for Flow Dance Academy Oslo og har jobbet med Soul Sessions Oslo siden 2010 der hun har vært med på å organisere noen av de støtte hiphop- og streetdans-eventene i Norge. Hun er pådriver for vogue/ballroom-miljøet i Norge og er svært aktiv både internasjonalt og her hjemme. Cassandra har danset og koreografert for TV, musikkvideoer, danseforestillinger, konserter, kortfilmer, festivaler, reklame mm., og har lang erfaring i å undervise barn og voksne, amatører og profesjonelle.

Anders Engebretsen

Styremedlem (Norske Dansekunstnere)

Anders Engebretsen

Styremedlem (Norske Dansekunstnere)

Anders Engebretsen er Norske Dansekunstneres representant i styret. Anders arbeider frilans som dansekunstner, og har medvirket i en rekke produksjoner i både inn- og utland, og er basert i Oslo. Etter endt utdanning ved London Contemporary Dance School turnerte han internasjonalt med kompaniet VERVE, og avsluttet sommeren 2018 en MA i utøvende samtidsdans ved Northern School of Contemporary Dance i Leeds (UK). Gjennom sin kunstneriske virksomhet har Anders opparbeidet seg bred prosjektkompetanse både foran og bak scenen, og også har jobbet som produsent og teamleder ved festivaler, teater og kulturhus. Videre har han erfaring som konsulent og rådgiver for en rekke organisasjoner, og bidratt til organisasjonsutvikling med særlig fokus på kommunikasjonsarbeid, både strategisk og operativt. Han har også hatt ulike styreverv i virksomheter innen kunst og kultur.

Varaer

Amy Pender

Vara

Amy Pender

Vara

Amy Pender er dansekunstner basert i Drøbak. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Amsterdam med en 4-årig BA i Modern Theatre dance (2014). Hun jobber i både inn- og utland med kompanier/koreografer som bl.a. Bodytalk Tanz Theatre, Spitfire company, David Zambrano, Yaniv Cohen og Hagit Yakira i tillegg til et fast samarbeid med Martijn Joling. Kleinteknikk er en viktig del av hennes praksis, og siden 2019 er hun del av Klein Technique Teacher Training Programme. Av annen viktig videreutdanning gjennomførte hun høsten 2019 David Zambrano's 60 days of improvisation. Amy er en del av PRODAs fagutvalg.

Caroline Skjørshammer

Vara

Caroline Skjørshammer

Vara

Caroline jobber med dans på ulike måter gjennom å utøve, skape og undervise. Hun har gått bachelor i dans og psykologi ved Point Park University (USA), master i kultur- og samfunnspsykologi ved UiO, og en videreutdanning i familieterapi- og systemisk praksis ved VID høyskole. Å flette og utforske disse feltene sammen, både i egen praksis og i undervisningssammenheng, er noe av det hun er interessert i for øyeblikket. Hun er også tidligere prosjektleder og gründer av plattformen Dans/5. Caroline er en del av PRODAs fagutvalg.

Thomas Voll

Vara

Thomas Voll

Vara

Thomas Voll er koreograf og danser basert i Hadsel i Vesterålen. Han er utdannet fra Skolen for samtidsdans og har siden 2010 produsert egne prosjekter under kunstnernavnet Thomas of Norway. I tillegg til egen kunstnerisk praksis, sitter Thomas i styret for FNND Forum for nordnorske dansekunstnere, Davvi - Senter for scenekunst, og som medlem av fagutvalg for scenekunst i Kulturrådet.

Stine Mari Jacobsen

Vara (Norske Dansekunstnere)

Stine Mari Jacobsen

Vara (Norske Dansekunstnere)

Stine Mari Jacobsen er personlig vara for Norske Dansekunstneres styremedlem. Stine er utdannet danser ved London Studio Centre, har videreutdanning i pedagogikk og veiledning fra UIO, HIOA og KHIO, og en master i yrkespedagogikk fra Oslo Met. Hun jobber som lærer og fagansvarlig for dans ved danselinjen på Lillestrøm videregående skole, og hun sitter i styret for Norske dansekunstnere.