Varslingsrutiner

Dersom man selv opplever å bli utsatt for diskriminering, trakassering eller andre kritikkverdige forhold på PRODAs kurstilbud, eller ønsker å meddele bekymringsmelding på vegne av andre, skal man kontakte daglig leder eller PRODA-ansvarlig i aktuell PRODA-region, se epostadresser og mobilnr på www.proda.no

 Alle hendelser skal tas alvorlig og behandles konfidensielt.

 Fremgangsmåte for behandling av saken :

  • Daglig leder/PRODA-leder skal sammen med minimum en annen person fra styret i PRODA eller styret i organisasjonen som forvalter PRODA, finne ut hva som har skjedd. 
  • Begge parter skal få gi sin versjon. Det skal legges betydelig vekt på den subjektive opplevelsen til den som er utsatt for hendelsen.
  • Det skal konkluderes og fastsettes konsekvenser som står i forhold til alvorlighetsgraden av hendelsen (henleggelse, advarsel, oppsigelse av arbeidsforhold eller inndragelse av brukeradgang, politianmeldelse)
  • Prosessen skal dokumenteres, og det skal gis informasjon til alle involverte.