Varslingsrutiner

PRODA har nulltoleranse for trakassering og skal ha åpenhet for intern varsling av kritikkverdige forhold.

Hvordan varsle
Dersom man selv opplever å bli utsatt for diskriminering, trakassering eller andre kritikkverdige forhold på PRODAs kurstilbud, ta kontakt med daglig leder eller PRODA-ansvarlig i aktuell PRODA-region. Man kan også melde i fra om saker som gjelder andre.

Det kan også meddeles en bekymringsmelding på vegne av andre vedr. sykdom, spiseforstyrrelser, rus eller annet mislighold etter alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Kontaktinfo for varsling
Dersom du vil varsle til PRODA Oslo tar du kontakt med daglig leder på michelle@proda.no eller 91362366.

Du kan også varsle styreleder i PRODA Lene Hafstad på lene@proda.no eller nestleder Øyvind Jørgensen på ojprod@online.no

Dersom det gjelder en annen region enn Oslo, se kontaktinfo til regionale ledere her: https://proda.no/regionale-avdelinger/

Behandling av varsling
Alle hendelser skal tas alvorlig og behandles konfidensielt. PRODA skal videre håndtere varsling og videre tiltak på en saklig og ryddig måte, iht. følgende prosedyre:

  • Daglig leder/PRODA-leder skal sammen med minimum en annen person fra styret i PRODA eller styret i organisasjonen som forvalter PRODA regionalt, finne ut hva som har skjedd. 
  • Begge parter skal få gi sin versjon. Det skal legges betydelig vekt på den subjektive opplevelsen til den som er utsatt for hendelsen.
  • Det skal konkluderes og fastsettes konsekvenser som står i forhold til alvorlighetsgraden av hendelsen (henleggelse, advarsel, oppsigelse av arbeidsforhold eller inndragelse av brukeradgang, politianmeldelse)
  • Prosessen skal dokumenteres, og det skal gis informasjon til alle involverte.