Program – Åpen Prøvedans 2022

Under høstens versjon av Åpen Prøvedans har man mulighet til å delta på flere ulike måter! På denne siden kan du lese mer om de ulike delene av arrangementet: åpen møteplass, åpent utforskende rom, og de fire workshopene du kan delta på som koreograf eller utøver.

Workshops / store studio:
Det skal i løpet av dagen være fire workshops á 1,5 timer med ulike koreografer fra samtidsdansfeltet. Som utøver/skapende melder du deg på å delta på to av workshopene og kan også vise interesse for å delta hele dagen. Eventuelle ekstra workshop-plasser fordeles etter påmeldingsfristen.

Workshopene ledes av fire koreografer: Daniel Mariblanca, Jo Strømgren, Mia Habib og Tony Tran.

I tillegg til de fire koreografene, inviteres koreografer fra dansefeltet til å komme og delta gjennom å se på workshopene. Det kan også være mulig for disse koreografene å være “på gulvet” på workshopene. 

Les om workshopene nederst på siden.

Åpen møteplass / hvitt produksjonsrom:
Parallelt med workshopene finnes det et åpent rom og lounge, hvor du kan henge ut og ta en kopp kaffe. Som koreograf kan du møte og snakke med utøvere, og vice versa. Her kan du også tøye ut, slappe av, varme opp til neste workshop, osv!

Du kan snakke med utøverne som du akkurat traff på en workshop, en koreograf som satt i rommet eller koreografen som ledet workshopen. Det blir også en presentasjon av de fire koreografene og andre koreografer som vil presentere seg.

Åpent utforskende rom / lille produksjonsrom:
I dette rommet kan alt skje. Her kan du improvisere alene eller med andre, foreslå idéer, være kreativ, diskutere – bare fantasien setter grenser! 

Hvitt produksjonsrom og lille produksjonsrom vil være åpne for alle, hele dagen. Du kan komme og gå som du vil, enten du er med på workshops eller ikke.

Trykk her for å komme til påmeldingssiden!

Informasjon om workshops

Workshop 1: Mia Habib

Om workshopen:
Demon

“Me ska dansa og kanalisera ulike tiders og steders demoner- fra hulemalerier te bakgater. Tunger, øyner, stemmer, væsker, membraner. Workshopen e ei øving i demon – sammen- dansende.” Arbeidet er knyttet til Mia Habibs pågående prosjekt How to. A score.

Om Mia Habib:
Mia Habib er en Oslo-basert danser og koreograf som jobber i skjæringspunktet mellom scenekunst, utstillinger, performance, foredrag, undervisning, mentorvirksomhet og kuratering. Arbeidet hennes beskrives som å besitte et kulturkritisk perspektiv på kropp, identitet, samfunn og dans. Hun er utdannet koreograf fra Kunsthøgskolen i Oslo og har en master i konfliktløsning og forhandling fra Tel Aviv Universitet.

Hun har et stort internasjonalt nedslagsfelt og forestillingene hennes har blitt co-produsert og vist ved en rekke institusjoner over hele verden, samt ved flere ikke-institusjonelle sammenhenger 

Mia Habib etablerte Mia Habib Productions (MHP) i 2004 og er støttet av Norsk Kulturråd. Habib skaper verk som snakker til vår tids største bekymringer. I løpet av de siste 15 årene har hennes praksis brakt henne til ulike scenerom, gallerier, protester, private hus, religiøse rom, squats og konfliktområder – verden over. Inkludert en installasjon på grensen mellom USA og Mexico, en solo i fjellene i Irak, en helbredende dans i noens stue, til en storskala produksjon med 68 mennesker på en Operascene.

Workshop 2: Daniel Mariblanca

Om workshopen:
The workshop will be based on improvisation with focusing and the senses to wake up the body and activate the imagination.  We will begin with a deep listening inside. Then we will start to move with soft qualities to connect with oneself and the others in the room. The idea is to initiate a dance from a place of calm and clarity. I will encourage you to continue your dance following your instinct and desire. The goal is to feel the pleasure to move and generate a space for self discovery and connection.

Om Daniel Mariblanca:
Daniel Mariblanca was born in Barcelona. He graduated from the l’Institut del Teatre. He has been a professional dancer for over 15 years. Currently works as a dancer at Carte Blanche since 2016. The same year he created his own company 71BODIES, a transgender inclusive dance performance company, based in Bergen, Norway.

Workshop 3: Jo Strømgren

Om workshopen:
Workshopen ledes av Jo Strømgren, assistert av kompanidanser Nora Lønnebotn Svendsgård. Workshopen utfordrer deltakernes kreativitet og personlige grenser. Det sies at man bør bevege seg utenfor sin egen komfortsone, men hos oss handler det heller om å utvide komfortsonen. Workshopen er fylt av spennende oppgaver, utforskning av bevegelser og språk, samt inspirerende møter mellom deltagerne. Kompaniet sørger for trygge og inkluderende rammer.

Jo Strømgrens forestillinger, og ikke minst arbeidsmetoder vil danne rammen rundt workshopen. Hovedfokus vil være en utforskning av kroppens bevegelsesmuligheter med vekt på impulser, manipulering og assosiative effekter. Vi vil også jobbe med repertoar, samt bygge ut bevegelsessekvenser med ulike musikkutdrag, også her med bevissthet på assosiative effekter.

Kort bio: Jo Strømgren er en allsidig og prisberømt koreograf, regissør og dramatiker med over 100 produksjoner på CV’en, både fra inn- og utland. Siden 2013 har han vært tilknyttet Nasjonalballetten på Den Norske Opera og Ballett som huskoreograf. Jo Strømgren Kompani (JSK) er en av Norges største kulturelle eksportartikler, med en turnéliste som rommer mer enn 60 land. JSKs kunstneriske stil er en unik blanding av dans og teater, store doser humor kombinert med mørke, politiske undertoner. Et annet kjennetegn er utforsking av nonsens-språk og leken bruk av fortellerstemme. Forestillingene stiller ofte globale, samtidsrelevante spørsmål, men krympes ned til et mikrounivers med en liten gruppe mennesker. 

Kort bio Nora Lønnebotn Svendsgård: Nora er vår yngste danser i kompaniet, men en imponerende bakgrunn. Hun har sin utdannelse fra Royal Swedish Ballet School i moderne dans fra 2019 og har siden vært en del av IT Dansa – et turnerende ungdomskompani i Barcelona hvor hun jobbet med koreografer som Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan, Alexander Ekman, Lorena Nogal med flere. Svendsgård ble en del av Jo Strømgren Kompani i 2021 og vært medskapende i «Loftet» og turnert i Europa våren 2022 med samme stykke, samt «Salve Regina» og «Made in Oslo», og høsten 2022 med «Ministeriet for Uforløste Følelser». Svendsgård holder også jevnlig workshops i regi av kompaniet.

Workshop 4: Tony Tran

Om workshopen:
I denne workshopen utforsker vi hvordan maskulinitet og voldelighet utspiller seg i offentlige rom. Workshopen er en del av Fight Club, et større prosjekt hvor jeg utforsker gateslagsmål og opptøyer som koreografiske rammeverk, hyper-voldelige arenaer hvor seksualitet og aggresjon gir uttrykk for hvordan å være mann. Vi vil ta utgangspunkt i åpne spørsmål – hva er begynnelsen på vold, og hvordan transformeres en kropp av den, både for den som mottar volden og for den som utøver den.

Om Tony Tran:
Tony Tran er en norsk-vietnamesisk koreograf og danser basert i Oslo, utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Skolen for Moderne Dans i København i 2012. Hans kunstnerskap har fokusert inn på maskuline identiteter og menns forhold til egen kropp og seksualitet, spesielt hvordan maskulinitet kommuniseres som et kroppsspråk, og hvordan det å være mann er en konstruert identitet med nedarvet vokabular, uttrykk og struktur. Hans arbeid har turnert i Europa, Midt-Østen, Asia og Nord-Amerika.

Tony mottar arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere i perioden 2021-23. Han har sittet i utvalget for scenekunst for Fond for lyd og bilde i perioden 2020-22, og fra 2022 fungerer han som rådgiver for festivalen Lyse Netter, ansvarlig for programmering av scenekunst.

Trykk her for å melde deg på workshops!