Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer ved PRODA profesjonell dansetrening
  1. Deltakelse ved PRODAs treningstilbud skjer på eget ansvar.
  2. Deltakelse på PRODAs tilbud forutsetter en helse som tåler de fysiske og psykiske belastningene som profesjonell dansetrening krever.
  3. Alle på PRODA har ansvar for at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende både for brukere, pedagoger, repetitører og administrasjonen.
  4. Fotografering og filming under trening på PRODA aksepteres ikke pga personvern. Opptak/foto kan unntaksvis avklares med administrasjonen, som må informere deltakerne om hva/hvem som skal filmes og hvor stoffet skal publiseres. Brukere og ansatte har rett til å reservere seg mot opptak/fotografering.
  5. Det skal være en gjensidig tillit og respekt mellom dansere, pedagoger, repetitører og administrasjonen.
  6. PRODA er ansvarlig for førstehjelp ved akutte skader som oppstår på klassene. (isposer, sårbehandling, rekvirere transport til legevakt og lignende)
  7. PRODA skal ha åpenhet for intern varsling av kritikkverdige forhold. Dette gjelder sykdom, spiseforstyrrelser, rus, trakassering og annet mislighold etter alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.
    PRODA skal videre håndtere varsling og videre tiltak på en saklig og ryddig måte.