Standard arbeidskontrakt

Kontrakt gjeldende fra aug 2019

Kontrakt gjeldende fra juli 2020