Gjeldende lønnssatser for kursholdere

Gjeldende lønnssatser f.o.m. 1. januar 2024.
For fysisk undervisning og online undervisning på plattform som er live.

Satser klasser/workshops – inntil 120 min

* Sum lønn for 2 personer. Deles på to.

Med “inntil 60/90/120 minutter” menes det at det skal lønnes med denne satsen også om varighet på undervisningen er kortere. Altså det skal rundes opp, det gjøres ikke avregninger per minutter eller kvarter.
F.eks. ved klasse på 45 min skal det lønnes iht. sats for 60 min klasse. For klasse på varighet på f.eks. 75 min skal det skal lønnes med nærmeste høyeste sats, dvs. lønn for 90 minutter undervisning, osv.

Satser workshops – over 120 min
3 timer4 timer5 timer6 timer
Kursholdere
Under 10 års ansiennitet2680335040204690
Over 10 års ansiennitet3000375045005250
Assistent2178284835184188

Utregning sum for flere dager:

Kursholdere – under 10 års ansiennitet
2 dager3 dager4 dager5 dager6 dager
3 t53608040107201340016080
4 t670010050134001675020100
5 t804012060120602010024120
6 t938014070187602345028140
Kursholdere – over 10 års ansiennitet
2 dager3 dager4 dager5 dager6 dager
3 t60009000120001500018000
4 t750011250150001875022500
5 t900013500180002250027000
6 t1050015750210002625031500
Assistent
2 dager3 dager4 dager5 dager6 dager
3 t4355653387101088813065
4 t56958543113901423817085
5 t703510553140701758821105
6 t837512563167502093825125

OM LØNNS- OG VEKTINGSSYSTEMET

Utregning lønnsats klasser inntil 120 min
For å komme frem til lønnen er det følgende utregning:
Timessats x vekting x antall timer undervisning = Lønn

Timessats undervisning
Ansiennitet under 10 år335
Ansiennitet over 10 år375

For assistenter benyttes kun timessatsen for ansiennitet under 10 år.

Vekting
Med vekting menes for og etterarbeid knyttet til undervisning

Kursholdere: Klasser inntil 60 minutter vektes med 3,5 og klasser på 90 og 120 minutter vektes med 3
Assistenter: Klasser inntil 60 minutter vektes med 2,5 og klasser på 90 og 120 minutter vektes med 2,25
Fellesundervisning: Klasser inntil 60 minutter vektes med 4,5 og klasser på 90 og 120 minutter vektes med 4

Workshops over 120 minutter
For workshops av lengre varighet endrer vektingen seg etter 2 timer. Timene etter dette vektes med 2.
Ved workshops over flere dager begynner vektingen på nytt på dag 2, og dag 3 osv. Dvs. vekting er som vanlig (3) frem til 2 timer, og deretter vektes det med 2.

For mer informasjon om hvordan vektingen er beregnet, klikk her.