Regionale avdelinger

Regionale avdelinger ble tidlig opprettet i GDT/PRODA. 

Årlig kan regionale dansemiljøer/institusjoner søke om tilskudd fra PRODAs statsttøtte til profesjonell dansetrening i sin landsdel. Søknadsfrist er 20. januar for samme år. PRODA har per 2023 aktivitet i åtte regionale avdelinger, utenom Oslo. Det er opprettet egne retningslinjer, søknadsskjema og rapporteringsskjema for regional PRODA-virksomhet. Hver region har en PRODA-kontakt med ansvar for planlegging og drift av PRODA.

Alle avdelingene i PRODA samles årlig til regionalt seminar.
Forrige seminar ble avholdt høsten 2023 i Hamar.

Av PRODAs statstilskudd for 2024 har styret vedtatt å bevilge totalt kr. 600000 til regional virksomhet. Se fordelingen her: 

Regionale tilskudd 2014-2024

Oversikt regionale avdelinger og kontaktpersoner:

AGDER: Lina Birgitte Anvik Løvdal – proda.ava@gmail.com
INNLANDET: Frida Voorgard – f.vorgaard4@gmail.com
NORD: Mari Woll – mari@fnnd.no
NORD-TRØNDELAG: Ken Bruun – ken@dansitrondelag.no
SØR-TRØNDELAG: Tone Tronstad – tone@dansit.no
VESTLAND: Lisa Nøttseter – lisa@bergen-dansesenter.no
ROGALAND: Ingrid Hatleskog – dansis@dansis.no
MØRE OG ROMSDAL: Tendai Makurumbandi – tendai@oik.no