Regionale avdelinger

Regionale avdelinger ble tidlig opprettet i GDT/PRODA.  Årlig kan regionale dansemiljøer/institusjoner søke om tilskudd fra PRODAs statsttøtte til profesjonell dansetrening i sin landsdel. Søknadsfrist er 20. jan for samme år. PRODA har pr 2019 aktivitet i åtte regionale avdelinger  Det er opprettet egne retningslinjer, søknadsskjema og rapporteringsskjema for regional PRODA-virksomhet. Hver region har en PRODA-kontakt med ansvar for planlegging og drift av PRODA. Alle avdelingene i PRODA samles til Regionalt Seminar annet hvert år. Siste seminar ble holdt i Bodø høsten 2018.

Av PRODAs statstilskudd for 2019 har styret vedtatt å bevilge totalt kr. 485.000 til regional virksomhet.

Oversikt regionale tilskudd 2009 til 2018