Regionale avdelinger

Regionale avdelinger ble tidlig opprettet i GDT/PRODA. 

Årlig kan regionale dansemiljøer/institusjoner søke om tilskudd fra PRODAs statsttøtte til profesjonell dansetrening i sin landsdel. Søknadsfrist er 20. januar for samme år. PRODA har per 2022 aktivitet i åtte regionale avdelinger, utenom Oslo. Det er opprettet egne retningslinjer, søknadsskjema og rapporteringsskjema for regional PRODA-virksomhet. Hver region har en PRODA-kontakt med ansvar for planlegging og drift av PRODA.

Alle avdelingene i PRODA samles årlig til regionalt seminar.
Forrige seminar ble avholdt høsten 2021 i Kristiansand.

Av PRODAs statstilskudd for 2022 har styret vedtatt å bevilge totalt kr. 565000 til regional virksomhet. Se fordelingen her: 

Regionale tilskudd 2012-2022