Regional branches

Regional branches were established early in GDT/PRODA. 

Annually, regional dance organizations or institutions can apply for grants from PRODA for professional dance training in their region. The application deadline is 20th January for samme år. PRODA har per 2023 aktivitet i åtte regionale avdelinger, utenom Oslo. Det er opprettet egne retningslinjer, søknadsskjema og rapporteringsskjema for regional PRODA-virksomhet. Hver region har en PRODA-kontakt med ansvar for planlegging og drift av PRODA.

Yearly, the regional departments gather for a seminar.
Forrige seminar ble avholdt digitalt høsten 2022.

Av PRODAs statstilskudd for 2023 har styret vedtatt å bevilge totalt kr. 592000 til regional virksomhet. Se fordelingen her: 

Regionale tilskudd 2013-2023