Personalhåndbok og HMS

Personalhåndbok og informasjon om Helse, miljø og sikkerhet  – for midlertidig ansatte kursholdere

Vedlegg:

1. Særlige risikoer – kursholdere

2. Avviksskjema

3. HMS-sjekkliste for kursholdere