Søk adgang til Proda

PRODA tilbyr et kursprogram for profesjonelle dansekunstnere.

PRODA ble opprettet i 1988 etter initiativ fra Norske Dansekunstnere for å bedre dansekunstneres arbeids- og levekår. PRODA gir dansere, pedagoger og koreografer mulighet  til kontinuerlig trening, faglig utvikling og kompetanseheving i et felles miljø. 

Ønsker du å benytte kurstilbudet må du søke om adgang.

Kriteriene for deltakelse er:

  • 3 års høyskoleutdannelse/BA program dans eller tilsvarende utdannelse i dans.
  • 2 års høyskole eller tilsvarende utdannelse i dans + 1 års profesjonell
    arbeidserfaring som dansekunstner
  • 1 års høyskole eller tilsvarende utdannelse i dans samt 2 års
    profesjonell arbeidserfaring som dansekunstner
  • 3 års profesjonell arbeidserfaring som dansekunstner.

Med profesjonell arbeidserfaring menes arbeid med dans i en profesjonell sammenheng, og at du har hovedfokus på å utvikle deg som dansekunstner.

Utenlandske dansekunstnere
Midlertidig adgang gis utenlandske dansekunstnere som oppfyller kriteriene og gjester Norge i perioder på inntil 3 mnd. Gjestende dansekunstnere trenger ikke å søke/registrere seg i portalen, men må kunne dokumentere sin bakgrunn ved fremmøte eller pr epost.

Er man omfattet av FIAs Dansepassordning, får man uten videre brukeradgang. https://norskedansekunstnere.no/?page_id=967

Søk adgang til PRODA her

Søk adgang til PRODA her

Maksimal filstørrelse: 8MB
Maksimal filstørrelse: 8MB
Sending