Søk adgang til Proda

PRODA tilbyr et kursprogram for profesjonelle dansekunstnere.

PRODA ble opprettet i 1988 etter initiativ fra Norske Dansekunstnere for å bedre dansekunstneres arbeids- og levekår. PRODA gir dansere, pedagoger og koreografer mulighet  til kontinuerlig trening, faglig utvikling og kompetanseheving i et felles miljø. 

Ønsker du å benytte kurstilbudet må du søke om adgang.

Kriteriene for deltakelse er:

  • 3 års høyskoleutdannelse/BA program dans eller tilsvarende utdannelse i dans.
  • 2 års høyskole eller tilsvarende utdannelse i dans + 1 års profesjonell
    arbeidserfaring som dansekunstner
  • 1 års høyskole eller tilsvarende utdannelse i dans samt 2 års
    profesjonell arbeidserfaring som dansekunstner
  • 3 års profesjonell arbeidserfaring som dansekunstner.

Med profesjonell arbeidserfaring menes arbeid med dans i en profesjonell sammenheng, og at du har hovedfokus på å utvikle deg som dansekunstner.

Foreign dance artists
Temporary admission is given to foreign dance artists who meet the criteria and are visiting Norway for periods of up to 3 months. Visiting dance artists do not need to apply / register in the portal, but must be able to document their background in person or by email.

If you are a holder of FIA’s Dance Passport, you get user access without further documentation.

https://dancepassport.eu/about/

Søk adgang til PRODA her

Søk adgang til PRODA her

Maksimal filstørrelse: 8MB
Maksimal filstørrelse: 8MB
Sending