Søk adgang til PRODA

PRODA tilbyr et kursprogram for profesjonelle dansekunstnere.

PRODA ble opprettet i 1988 etter initiativ fra Norske Dansekunstnere for å bedre dansekunstneres arbeids- og levekår. PRODA gir dansere, pedagoger og koreografer mulighet  til kontinuerlig trening, faglig utvikling og kompetanseheving i et felles miljø. 

Ønsker du å benytte kurstilbudet må du søke om adgang.

Kriteriene for deltakelse er:

  • 3 års fag-/høyskoleutdannelse/BA program dans eller tilsvarende utdannelse i dans.
  • 2 års fag-/høyskole eller tilsvarende utdannelse i dans + 1 års profesjonell
    arbeidserfaring som dansekunstner
  • 1 års fag-/høyskole eller tilsvarende utdannelse i dans samt 2 års
    profesjonell arbeidserfaring som dansekunstner
  • 3 års profesjonell arbeidserfaring som dansekunstner.

Med profesjonell arbeidserfaring menes arbeid med dans i en profesjonell sammenheng, og at du har hovedfokus på å utvikle deg som dansekunstner.

Musikalartister/musikaldansere som oppfyller kriteriene over tildeles også adgang til kurstilbudet på PRODA.

Foreign dance artists
Temporary admission is given to foreign dance artists who meet the criteria and are visiting Norway for periods of up to 3 months. Visiting dance artists do not need to apply / register in the portal, but must be able to document their background in person or by email.

If you are a holder of FIA’s Dance Passport, you get user access without further documentation.

https://dancepassport.eu/about/

Søk adgang til PRODA her / Apply for admission

Søk adgang til PRODA her / Apply for admission

Jeg har lest og forstått PRODAs brukerreglement og informasjon. *
Jeg har lest og samtykker til PRODAs etiske retningslinjer. *

Add a file here or click here to upload

Add a file here or click here to upload

Sending