Om vårt fagtilbud


PRODA arrangerer et daglig kompetansehevende fagtilbud bestående av danseklasser, workshops, kurs og seminarer. Målet med tilbudet er at dansekunstnere skal kunne utøve og formidle dans av høy kvalitet, og at PRODA kan være en faglig møteplass.

Det er daglig fagtilbud i Oslo gjennom hele året, og jevnlige kurstilbud ved de åtte regionale avdelingene rundt om i landet.


Danseklasser og workshops
Tilbudet er innenfor en rekke danseuttrykk; ballett, moderne- og samtidsdans, jazz og ulike street- stiler. I tillegg til ordinære danseklasser arrangeres det workshops med aktuelle dansekunstnere. I Oslo arrangerer vi innenfor de tre ulike seriene repertoar, koreografi og i prosess:

REPERTOAR – i denne serien tilbys det en mulighet til å fordype seg i et uttrykk eller sjanger gjennom læring og formidling av repertoar. Målet er å gi brukerne muligheten til å jobbe med repertoar med ulikt materiale og i stiler, som de ville gjort i en profesjonell setting. Det skal fokuseres på kvaliteter og forskjellige innganger til materiale som tilbys. Repertoaret vil være fra en forestilling eller noe laget spesielt for anledningen.

KOREOGRAFI – denne serien skal være en deling- og samtaleplattform for koreografisk arbeid og metode. I workshopene skal koreografene dele sine prosesser og metoder og gi rom for samtale, utprøving og mer. Workshopene skal gi både koreografer og PRODA-brukere mulighet for utveksling og samtale.

I PROSESS – her får brukerne en mulighet til å komme nærmere inn på de kreative prosessene som foregår i dansefeltet nå. Aktuelle, norske koreografer inviteres inn tidlig i sine kreative prosesser for å dele hvordan og hva de jobber med. Denne workshop-serien skal være et kontaktpunkt mellom utøvere og koreografer, samt bidra til å fremme de norske dansekunstnerne som er aktive som koreografer i feltet.

Samarbeid
PRODA er en betydelig bransjeaktør og samarbeider med ulike aktører for å tilby et bredt fagtilbud i dans og andre relevante kompetanseområder. Vi samarbeider med Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA), danseutdanninger, scenekunstinstitusjoner, dansekompanier og -festivaler.

På vår timeplan-side (Oslo) presenteres både samarbeid, workshops og danseklasser som ett helhetlig program.
Du kan lese mer om kursholdere og pedagoger i Oslo her.