Om PRODA

PRODA profesjonell dansetrening ble opprettet i 1988 etter initiativ fra Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. Tiltaket ble støttet av Kulturdepartementet som et ledd i å bedre dansekunstnernes arbeids- og levekår.

Utøvelse og formidling av dans stiller særlige krav til kontinuerlig egentrening og kompetanseutvikling med veiledning fra pedagoger. PRODA tilbyr kursprogram som omfatter ulike danseutrykk, og kommer derfor alle som arbeider med dans til gode.

Dansekunstnerne arbeider hovedsaklig frilans som dansere, koreografer og pedagoger. PRODA er en viktig del av infrastrukturen på dansefeltet. PRODA tilbyr faglig utvikling og fungerer som ressurssentre og møteplasser rundt om i landet.

PRODA finansieres med fast statsstøtte og varierende drifts-/kulturtilskudd fra kommuner og fylkeskommuner.

Brukerne ved PRODA må dokumentere 3 års høyskole/fagutdannelse i dans og/eller flere års profesjonelt virke.

PRODA har kontinuerlig virksomhet i mange fylker. PRODA Oslo arrangerer daglige morgenklasser gjennom hele året. I tillegg tilbys workshops o.a. i samarbeid med andre aktører i dansefeltet. Skuespiller- og danseralliansen er en fast samarbeidpartner. Det antas at ca 75% av dansekunstnerne bor og virker i hovedstaden, hvor PRODA har hovedkontor. I regionene arrangeres PRODA-tilbud ukentlig og/eller som seminarer. Store deler av tilbudet er i samarbeid med aktører som festivaler, utdanninger, teatre, dansestudioer mfl.

PRODAs virksomhet ivaretas av styret, daglig leder, fagansvarlig i Oslo og regionale kompetansesentre for dans.