Oppsummering spørreundersøkelse 2023

Denne spørreundersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med prosjekt innovasjon med tildelte midler fra Oslo kommune. Målet med prosjektet er å kartlegge dansekunstnernes behov i Oslo for å utvikle PRODAs fremtidige fagtilbud og utarbeide ny aktivitetsmodell. Tusen takk til alle som svarte på undersøkelsen, det ble totalt 106 respondenter.

Du kan lese funnene her:
Oppsummering av funn – spørreundersøkelse 2023