Dialogmøter

Velkommen til dialogmøter om fremtidens PRODA Oslo! Denne våren arrangerer vi 4 møter som henvender seg til ulike deler av dansefeltet. Vi vil høre fra dere om ønsker, muligheter og drømmer for PRODA. Du kan delta på flere møter – kom på så mange du vil!

Dialogmøtene er en del av innovasjonsprosjektet vi har fått støtte til fra Oslo kommune, hvor målet er å utforme en ny aktivitetsmodell for fremtidens PRODA Oslo. Dette kan innebære endring i organisering, struktur, tidspunkter, fagtilbud, nye konsepter og nye fasiliteter. Prosjektet skal resultere i et fremtidsscenario i tråd med ønsker, behov og drømmer.

OVERSIKT DATOER:

Samtidsdans: 06. mars kl. 17:30-20:30
Sted: Dansens hus, foajeen

Jazz: 19. mars kl. 12:30-14:00
Sted: Lille produksjonsrom, Rom for dans

Musikal: 22. mars kl. 10:45-12:15
Sted: Lille produksjonsrom, Rom for dans

Street: 04. april 13:30-16:30
Sted: Sentralen, produksjonsrom 1

Til info vil også ballett-tilbudet være tema på alle dialogmøtene, utenom i møtet med street-feltet.

Dialogmøtene er del 2 av prosjektet, hvor første del besto av en brukerundersøkelse som ble besvart av 106 respondenter. Vi mottok mange viktige innspill fra spørreundersøkelsen, og vi vil ta utgangspunkt i disse funnene på dialogmøtene. PRODA er et brukerstyrt tilbud og derfor er det viktig for oss å høre fra alle dere.

Mer info om hvert dialogmøte kommer om kort tid – følg med!

Foto: Fra klasse med Freddy Milanya på CODA 2023 – fotograf Lars Opstad