Søk adgang til Proda

PRODA er et gratis treningstilbud for profesjonelle dansekunstnere. Stiftelsen ble opprettet i 1988 etter initiativ fra Norske Dansekunstnere for å bedre dansekunstnernes levekår og gi dansekunstnerne mulighet til daglig trening. På PRODA finner du et fagmiljø og en møteplass for dansere, pedagoger og koreografer.

Ønsker du å benytte tilbudet må du søke om adgang.

Kriteriene for deltakelse er:

  • 3 års høyskoleutdannelse/BA program dans eller tilsvarende utdannelse i
    dans.
  • 2 års høyskole eller tilsvarende utdannelse i dans + 1 års profesjonell
    arbeidserfaring som dansekunstner
  • 1 års høyskole eller tilsvarende utdannelse i dans samt 2 års
    profesjonell arbeidserfaring som dansekunstner
  • 3 års profesjonell arbeidserfaring som dansekunster.

Med profesjonell arbeidserfaring menes arbeid med dans i en profesjonell sammenheng
og at du har hovedfokus på å utvikle deg som dansekunstner.

Medlem av Norske Dansekunstnere / NoDa ?
Norske Dansekunstnere er forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, og jobber for å bedre dansekunstneres levekår. Forbundet ivaretar medlemmenes kunstneriske, faglige og økonomiske, rettigheter og interesser. Som medlem i Norske Dansekunstnere stiller du deg også bak det politiske arbeidet NoDa gjør for å utvikle infrastruktur for dansekunstnere, slik at flere kan jobbe og leve av dansekunsten.

Informasjon om Norske Dansekunstnere finner her: www.noda.no

Dersom du ennå ikke er medlem, kan du søke om medlemskap i Norske Dansekunstnere her: http://norskedansekunstnere.no/?page_id=304

Vi anbefaler deg å være medlem i Norske Dansekunstnere!

Medlemmer av NoDa kvalifiserer og har bruker- rett til PRODA. (gjelder ikke studenter) Du må likevel registrere deg inn i vår portal/register som du finner under på denne siden.

Utenlandske dansekunstnere
Midlertidig brukeradgang gis utenlandske dansekunstnere som oppfyller kriteriene og gjester Norge i perioder på inntil 3 mnd. Gjestende dansekunstnere trenger ikke å søke/registrere seg i portalen, men må kunne dokumentere sin bakgrunn.

Er man omfattet av FIAs Dansepassordning, får man uten videre brukeradgang. http://norskedansekunstnere.no/?page_id=967

 

 

 

Søk adgang til PRODA her

Søk adgang til PRODA her

Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 8MB
Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 8MB
Sending