Recurring

Samtidsdans/impro

PRODA Oslo Marstrandgata 8Oslo,
Antall påmeldte: 14 / 15

med Daniel Mariblanca og Maria Teresa Kittilsen. CODA - samarbeid.  

CODA: Workshop i prosess

PRODA Oslo Marstrandgata 8Oslo,

med Amie Mbye. I denne workshopen jobber man med bevegelse gjennom ulike improvisatoriske oppgaver. De improvisatoriske oppgavene kan ta utgangspunkt i ren bevegelse, i tekst eller musikk og gir en ramme for kreativ egenutfoldelse med vekt på den enkeltes bevegelsesmåter. Workshopen bygger på oppgaver og prosesen bak prosjektet HORDE, av Ingri Fiksdal/Solveig Styve Holte. Arrangeres...

Recurring

CODA: Samtidsdans

PRODA Oslo Marstrandgata 8Oslo,

med Carl Aquilizan. Klassene tar utgangspunkt i Carl Aquilizans bevegelsespraksis og materiale fra nåværende og tidligere arbeider, særlig soloprosjektet Flower boy. Praksisen henter inspirasjon fra release-basert arbeid, Butoh og Tai Chi. Klassene vil fokusere på improvisasjon med bruk av bilder for å finne transformerende og medidative erfaringer. Klassene begynner med oppvarmingsøvelser som fokuserer på centering...

Recurring

CODA: Samtidsdans

PRODA Oslo Marstrandgata 8Oslo,

med Carl Aquilizan. Klassene tar utgangspunkt i Carl Aquilizans bevegelsespraksis og materiale fra nåværende og tidligere arbeider, særlig soloprosjektet Flower boy. Praksisen henter inspirasjon fra release-basert arbeid, Butoh og Tai Chi. Klassene vil fokusere på improvisasjon med bruk av bilder for å finne transformerende og medidative erfaringer. Klassene begynner med oppvarmingsøvelser som fokuserer på centering...

Recurring

CODA: Samtidsdans

PRODA Oslo Marstrandgata 8Oslo,

med Carl Aquilizan. Klassene tar utgangspunkt i Carl Aquilizans bevegelsespraksis og materiale fra nåværende og tidligere arbeider, særlig soloprosjektet Flower boy. Praksisen henter inspirasjon fra release-basert arbeid, Butoh og Tai Chi. Klassene vil fokusere på improvisasjon med bruk av bilder for å finne transformerende og medidative erfaringer. Klassene begynner med oppvarmingsøvelser som fokuserer på centering...

Støttet av