PRODA PRAT – SKEIV BEVEGELSE

1. og 2. desember lanserer vi PRODA PRAT.
PRODA PRAT skal være en lavterskel møteplass for faglig diskusjon, deling og utvikling. Det kan være lesing og diskusjon av tekster, kunstnermøter eller samtaler omkring dansekunstnerisk praksis eller andre aktuelle temaer i feltet.

Som del av Skeivt kulturår 2022, utgir Danseinformasjonen tekstserien SKEIV BEVEGELSE – Tekster om skeiv dans.
I samarbeid med Danseinformasjonen arrangeres for første gang PRODA PRAT med lesning av to av tekstene i serien ledet av Jonas Øren, som også er redaktør for tekstserien. Hver dag vies lesning av én tekst etterfulgt av en uformell «prat» og samtale om teksten.

Selv om tekstene leses under PRODA PRAT, oppfordrer vi gjerne til å lese tekstene i forkant også.
De to tekstene som vil bli lest under «PRODA PRAT» er:

? 1. DESEMBER kl. 11:15-1230:
I «Blomstringsprosess» av Carl Aquilizan ser han tilbake på hvordan han har brukt dansekunsten til å oppdage, utvikle og reflektere over de ulike sidene av sin identitet som skeiv med norsk-filippinsk bakgrunn – en lang prosess med å bryte med og konfrontere homofobiske holdninger, fordommer og idealer jeg har vokst opp med.

?? Hele teksten kan leses her: https://danseinfo.no/…/blomstringsprosess-av-carl…/

? 2. DESEMBER kl. 11:15-1230:
I teksten «Lesbisk-feministiske strategier, praksiser og uttrykk i scenekunsten» av Marte Reithaug Sterud ser hun på hvordan kvinnelig maskulinitet er et sjeldent syn både i dans- og scenekunstfeltet og i kulturoffentligheten generelt. Mannlig femininitet har derimot en helt annen og mer selvfølgelig plass her, ikke minst gjennom kommersialiseringen av drag-dronningkulturen.

?? Hele teksten kan leses her: https://danseinfo.no/…/lesbisk-feministiske-strategier…/

Arrangementet er åpent og gratis og krever ikke påmelding.
Vi byr på kaffe/te, litt frukt og snacks.

Tid og sted:
Torsdag 1. og fredag 1. desember kl. 11:15 – 12:30 Rom for Dans


Danseinformasjonen og Jonas Øren om tekstserien SKEIV BEVEGELSE:
“Serien Skeiv Bevegelse – Tekster om skeiv dans handler om korleis det skeive har prega og pregar det norske danse- og scenekunstfeltet. Ti ulike tekstar vil enkeltvis bli publisert på danseinfo.no i haust, og vil samlast i ein fysisk publikasjon våren 2023. Tekstane sett, på svært ulikt vis, fokus på den skeive erfaringa, korleis denne har blitt og blir nytta i dansen og effekten av dette i både kunsten og samfunnet.

Tekstforfatterene er: Steffi Lund, Carl Aquilizan, Inés Belli, Jørgen Eide, Øystein Voll,
Marte Reithaug Sterud, Brynjar Bandlien, Per Roar, Daniel Mariblanca og Jonas Øren.

Det skeive er erfaring som er uløyseleg knytta til kropp, rørsle, performativitet og koreografi. Begrepet skeiv kjem frå det engelske begrepet queer, som igjen kjem i frå det tyske quer. Dette omsetjast til tverrgåande på norsk. Slik trossar begrepet førestillingar om det uniforme og famnar om og utvidar forståinga om identitet, kjønn, seksualitet og legning.

Skeiv dansekunst sett lyset på identitet, inklusivitet, sjølvbekrefting og eigenverdi. Det handlar om frigjerande strategiar som bryt med rigide tankemønster og forsteina, skadelege verdiar.”

Redaktør: Jonas Øren.
Redaksjon: Sindre Jacobsen, Sigrun Drivdal Johnsen, Thea Ericson Aarnes og Marianne Albers.

Les mer om teksteserien her
Les mer om Jonas Øren her

Arrangementet er et samarbeid mellom PRODA og Danseinformasjonen.

Foto Carl Aquilizan: Joshua Jacob

Foto Marte Reithaug Sterud: Ingrid Styrkestad