Jonas Øren

Jonas Øren har bachelorgrad i klassisk ballett og mastergrad i dans frå Kunsthøgskulen i Oslo, og har arbeida med dansen innanfor fleire kontekstar og i samarbeid med aktørar frå ulike felt. I 2022 koreograferte han hovudsceneproduksjonen Czardasfyrstinnen for Den Norske Opera og har turnert med eigne produksjonar nasjonalt og internasjonalt. Han arbeider også som formidlingskonsulent på Dansens Hus.

Meir informasjon her: www.jonasoren.com

Foto: Trine Hirsdal