Anne-Linn Akselsen

Anne-Linn Akselsen har en omfattende karriere både som koreograf og utøver. Hun har jobbet som danser i Rosas med koreograf Anne Teresa De Keersmaeker, samt frilans for koreografer som Salva Sanchis, Jean Luc Ducourt og Heine Avdal. Anne-Linn har sin utdannelse fra Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm og fra P.A.R.T.S. i Brussel, hvor hun fullførte både ”training-” og ”research cycle”.

Etter endt utdannelse har hun, ved siden av å danse for andre, koreografert egne verk samt startet kompaniet «Human Works» (2009) i samarbeid med Adrián Minkowicz. Hun har koreografert flere bestillingsverk, blant annet for Nasjonalballetten og Aura Dance Company. Hun har mottatt flere utmerkelser for sitt koreografiske arbeid, som 1ste pris ved Baltic Movement Contest for beste solokoreografi ”Sing me, for your life, in a Portuguese Folia, the reason for your happiness”, og hun har mottatt Statens Kunstnerstipend.

Anne-Linn har undervist både i ballett og samtidsdans på festivaler og i dansekompanier internasjonalt, samt for institusjoner som P.A.R.T.S., SEAD og Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm. Fra 2013 til 2016 var hun fakultetsmedlem og programkoordinator ved P.A.R.T.S. og fra 2015-2018 var hun ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger. Hun kom til KHiO i 2018, og er førsteamanuensis med programansvar for bachelorstudiet i samtidsdans. Akselsen var prorektor i 2019-2021.