Nytt styre i PRODA

PRODAs årsmøte ble avholdt 19. mai 2021, og på styremøte 27. august ble det nye styret konstituert. Vi ser fram til samarbeide med nyvalgte og fortsettende representanter!

Det nye styret består av Lene Hafstad (styreleder), Øyvind Jørgensen (nestleder), Else Margrete Sveinsson, Jens Trinidad og Charlotte Øverland Våset (representant for Norske Dansekunstnere). Varamedlemmer er Caroline Skjørshammer, Amy Pender og Anne Astrup T. Kværner (personlig vara for NoDa-representant).

PRODA er brukerstyrt, og styret består av dansekunstnere som representerer bredde i danseuttrykk, danseyrker og alder. Styret har det øverste ansvaret for PRODA og sørger for at stiftelsens formål ivaretas.

Les mer om det nye styret her.