PRODAs styre konstituert i juni

Styre- og varamedlemmer ble valgt på PRODAs årsmøte 25.mai. Medlemmene skal representere et bredt utvalg av danseutrykk og danseyrker. Les mer om alle styremedlemme våre her https://proda.no/om-proda/styret/