PRODA Årsmøte 2020 på Zoom 25.mai kl 18-20

PRODA avholder sitt årsmøte sammen med generalforsamling i Norske Dansekunstnere. Pga koronasituasjonen og smittevern arrangeres møtene i en forkortet versjon og digitalt på Zoom. Kun PRODA-brukere som er medlemmer av NoDa kan delta inn på møtene i denne tekniske løsningen. Påmelding skjer til info@norskedansekunstnere.no innen 14.5. kl. 16.

Sakspapirene til PRODA inneholder oppsummering av fagtilbudet og økonomi i 2019, budsjett for 2020 og valg av styremedlemmer.