Dansens Dag på PRODA Oslo

Vi feirer 29.4. med Åpne Studioer fra kl. 9-12. Publikum har anledning til å observere/tegne/illustrere dansere i treningsarbeid. Kaffe, te & lett lunch serveres alle etterpå. Bli med å feire dagen med dansekollegaer og besøkende !