Rom for Dans 10 år

PRODA gratulerer Rom for Dans med 10 års jubileet, som skal markeres gjennom hele året med forestillinger og prosjekter. PRODA skal samarbeide med Rom for Dans om DANSENS DAG og ÅPENT ROM i vårsemesteret. Det vil komme nærmere informasjon om dette.