Carmen Correa

Carmen Correa

var i 20 år danser ved den Mexikanske nasjonalballetten, hvor hun også gav klasser og var prøveleder. Hun driver nå et profesjonelt dansestudio i Mexico City for både klassiske og moderne dansere. Hun vektlegger “the organic relation between body and mind, motion and emotion, as a crucial value addition instrument to ballet execution and interpretation”.