Gjeldende lønnssatser for kursholdere

Gjeldende lønnssatser f.o.m. 1. aug 2023 for fysisk undervisning og online undervisning på plattform som er live.

Ansiennitet        Inntil 60 min klasse         Inntil 90 min klasse         Inntil 120 min klasse

0-10 år                   kr. 1131                                 kr. 1509                           kr. 2009

Over 10 år             kr. 1415                                 kr.  1688                           kr.  2250