Etiske retningslinjer og husorden

Styret i PRODA har vedtatt Etiske Retningslinjer, som også omhandler fotografering på klassene. Se her http://46.101.179.38/om-proda/etiske-retningslinjer/

Vi minner også om at PRODAs brukere skal være med å holde orden på huset; sett sko i skohyllen ved inngangen (som skal være en fri rømningsvei), sett alt du bruker av utstyr som matter, baller o.l. tilbake på plass og følg Ordensinstruks på felleskjøkkenet.