Utlysning fagutvalgsmedlem

Vil du være med på å programmere fagprogrammet på PRODA Oslo? PRODA søker nå et fagutvalgsmedlem fra samtidsdansfeltet for perioden 16.09.2024-31.06.2025!  

Søknadsfrist: 11.08.2024 
Enkel søknad sendes inn via skjema her: https://forms.gle/Qn5PGkwB1WqruQNF7
 
CV skal vedlegges. I skjemaet skal du kort beskrive:

  • Kort om din fagkompetanse/bakgrunn  (maks 300 ord / en halv side)
  • Din motivasjon for å sitte i fagutvalget (maks 300 ord / en halv side)

Fagansvarlig Cecilie Lindeman Steen har det overordnede ansvaret for programmeringen og er ansvarlig for å sette det endelige programmet. Programmeringen gjøres i tett dialog med dansefeltet, brukerne av tilbudet og i samarbeid med fagutvalget. Det skal utformes et variert program av høy kvalitet, som møter behov og ønsker i ulike brukergrupper og fagområder. Både kontinuitet og fornyelse skal ivaretas, og budsjettrammer legger føringer for tilbudet.  
 
Fagutvalget består av en-to styre/varamedlemmer og en ekstern representant utenfor styret. Funksjonstiden er 1 år av gangen i første omgang, med mulighet for forlengelse i 1 år til. Fagutvalget skal representere brukerne gjennom ulike fagområder, komme med forslag og innspill til fagprogrammet på PRODA. Dette innebærer klasser, workshops, seminarer og samarbeid og evt. prosjekter.  
Fagutvalget kan ikke selv undervise ved PRODA Oslo i perioden de sitter i utvalget. 
 
Ut i fra den kompetansen vi allerede har i utvalget søker vi nå en ekstern representant med kunnskap og hovedvekt i samtidsdansfeltet, men sammensatt kompetanse fra flere fagfelt er høyt ønsket.  

Arbeidet innebærer i hovedsak:  
– Bidra med forslag til kursholdere og program innenfor eget fagområde  
– Deltakelse på ett lengre møte i halvåret for innspill til programmeringen, evaluering, idémyldring og utvikling av PRODA Oslo  
– Sette seg inn i strategiplan og nylig gjennomført innovasjonsprosjekt 
– Noe epost/tlf-kontakt i løpet av året med fagutvalg og fagansvarlig 

Det er også en forutsetning at man er aktiv bruker av PRODAs tilbud og holder seg oppdatert i feltet generelt. 

Arbeidet honoreres med kr 8500 i året og forventet arbeid er tilsvarende ca 24 timer pr år.  

I vurdering av aktuelle kandidater vil sammensetningen av fagutvalget, kompetanse og hvilke områder som er nødvendig å utvikle vektlegges.  

Du får svar på din søknad innen 13. september.  

Mer om programmeringen:  
PRODA Oslo planlegger fagprogram i hovedsak en sesong av gangen (høst/vår). Fagtilbud for neste sesong settes ca. 1-3 måneder i forkant av sesongstart.  

Vi streber etter å engasjere kursholdere og et helhetlig fagprogram som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og dansefeltet.