Ny leder i PRODA

Eva Grainger er ansatt som daglig leder for PRODA fra 1.okt. 2024. Med bred erfaring fra dansefeltet og interessepolitisk arbeid bringer hun med seg relevant og viktig kompetanse inn i ledelsen av PRODA. Eva har virket som utøvende danser, pedagog og som produsent for en rekke dansekompanier; Fiksdal Dans Stiftelse, Bananaz, Mia Habib Productions, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt og Jo Strømgren Kompani. Eva har også utdanning i økonomi og ledelse og har gjennom mange år hatt en rekke tillitsverv i kunst- og kulturfeltet, siste årene bl a som nestleder i Norske Dansekunstnere.

Styret i PRODA er svært glade for at Eva har takket ja til stillingen som daglig leder.

«Hennes kunnskap og brede erfaring vil komme stiftelsen til gode i årene fremover. Vi gleder oss til å få henne på plass hos oss», sier styreleder Lene Hafstad. 

Eva uttaler:
«Jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene som daglig leder for PRODA, og er takknemlig for tilliten. PRODA er en av de viktigste arenaene dansekunstnere har for kunstnerisk utvikling, samhold og nettverk. Sammen med de ansatte og styret er jeg klar for å bygge videre på det arbeidet som er lagt ned over lang tid, samtidig som vi skal være lydhør for behov for videre utvikling. For meg er det viktig at PRODA skal fortsette å være det felles møtepunktet dansekunstnere trenger i en ellers flyktig arbeidshverdag, og at vi kan være med å bidra til at dansekunstnere kan utvikle seg gjennom samarbeid og synergier fra ulike profesjoner og sjangre.»

Foto: Peder Ebbesen