DEED – Mattias Ekholm og Suzie Davies

Suzie Davies og Mattias Ekholm etablerte kompaniet DEED i 2014. De to har over 30 års erfaring som dansere, og er opptatt av å beskytte og opprettholde utviklingen av dans ved undersøke kropp som morfende og non-konformistisk materie.

I løpet av de siste ti årene har DEED skapt og produsert helaftens verk som berører ulike fysiske temaer, senest funksjonshemming og identitet. De er interessert i hvordan den kulturelle forståelsen av hva som utgjør en funksjonshemming henger sammen med forståelsen av tid, aldring og ideen om et normativt livsløp. Disse forestillingene bidro til å utløse spørsmål rundt sentrale begreper og teorier knyttet til kroppen, noe som i sin tur har fremprovosert et behov for å utforske alder i dans. Ved å representere sine fremtidige kropper gjennom dans, arbeider de aktivt for å skape en ny oppfatning av den aldrende kroppen
 

Suzie Davies er danser, koreograf, skuespiller og forfatter, bosatt på Berger i Drammen kommune. Hun startet sin karriere som danser i Monty Python-filmen «The Meaning of Life» i 1983, og ble senere uteksaminert fra London Contemporary Dance School. Hun arbeidet med Uppercut Danseteater i København i tre år før hun i 1995 ble et etablert medlem av Carte Blanche, hvor hun ble i ni år. I denne perioden arbeidet hun også med Ingun Bjørnsgaard Prosjekt i Oslo og JazzXchange i London. Siden 2004 har Suzie arbeidet som frilans kunstner. Hun har hatt et langvarig samarbeid med Karen Foss og hennes kompani Quiet Works, og ble også en av kjernemedlemmene i Alan Lucien Øyens kompani winter guests. I 2010 mottok Suzie Rolf Gammleng-prisen for sitt arbeid som danser. Hun har vært ansatt i Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) siden 2012. 

Mattias Ekholm er danser, koreograf og coach med base på Berger i Drammen kommune. I 1993 ble han uteksaminert i samtidsdans fra Balettakademien i Stockholm, og begynte i Carte Blanche hvor han forble et kjernemedlem i kompaniet med mange ledende roller frem til 2003. I løpet av de samme årene arbeidet han også tett med Kenneth Kvarnström & Co, både i Sverige og Finland, som han turnerte verden rundt med. Mattias har arbeidet som frilansdanser siden 2004. I en periode i 2006 hadde han rollen som prøveleder ved Skånes Dansteater i Malmö. I 2007 innledet han et tett samarbeid med Ingun Bjørnsgaard Prosjekt i Oslo, hvor han jobbet som både danser og prøveleder frem til 2016. Siden 2012 har han vært ansatt i Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA).