Jo Strømgren

Jo Strømgren er en allsidig og prisberømt koreograf, regissør og dramatiker med over 100 produksjoner på CV’en, både fra inn- og utland. Siden 2013 har han vært tilknyttet Nasjonalballetten på Den Norske Opera og Ballett som huskoreograf. Jo Strømgren Kompani (JSK) er en av Norges største kulturelle eksportartikler, med en turnéliste som rommer mer enn 60 land. JSKs kunstneriske stil er en unik blanding av dans og teater, store doser humor kombinert med mørke, politiske undertoner. Et annet kjennetegn er utforsking av nonsens-språk og leken bruk av fortellerstemme. Forestillingene stiller ofte globale, samtidsrelevante spørsmål, men krympes ned til et mikrounivers med en liten gruppe mennesker.

Jo Strømgren Kompani (JSK) ble stiftet i 1998, og har utviklet seg til å bli en av Skandinavias mest stabile frigrupper med stadig økende internasjonal eksponering. Kompaniets 19 produksjoner har turnert i rundt 50 land og over 100 forestillinger presenteres årlig på alt fra nasjonale teatre til alternative friscener. Den kunstneriske profilen karakteriseres av sjangerblanding, store porsjoner absurd humor, utforskning av kaudervelske språkformer, bruk av skuespillere som dansende utøvere, og ikke minst uvanlige valg av tematikk. JSK mottar basisfinansiering gjennom Norsk Kulturråd, og har hele tiden vært en aktiv initiativtager til samarbeid og co-produksjoner med institusjoner og festivaler i inn- og utland. Kompaniet har fra 2009 hatt base i Oslo.

Foto: Jakub Sobotka