Melanie Fieldseth

Melanie Fieldseth er en erfaren dramaturg, kunstnerisk veileder, skribent og kritiker. Som dramaturg og veileder har hun i stor grad arbeidet sammen med dansekunstnere. Fra 2016 til 2018 var hun ansatt som dramaturg på Black Box teater. Hun har også vært tilknyttet Inkubator-programmet til Tekstlab. Melanie har mangeårig arbeidserfaring fra Kulturdirektoratet, først som scenekunstkonsulent tilknyttet Norsk kulturfond og senere som seniorrådgiver i Avdeling for kulturanalyse. Som scenekunstkonsulent holdt hun en rekke kurs i søknadsskriving og la også vekt på en-til-en veiledning tilpasset den enkelte kunstnerens prosjekt og kunstnerskap. Hun skriver for Norsk Shakespearetidsskrift og har gitt ut bok om nyere norsk scenekunsthistorie, Navnet forplikter. Teaterhuset Avant Garden 1984–2018 (Fagbokforlaget 2021). Melanie er utdannet teaterviter fra Universitetet i Bergen.

Foto: Marta Anna Løvberg