Maria Ferguson Rønningen

Maria har sin utdanning fra Fagerborg Ballettlinje (nå Edvart Munch vgs) og KHiO BA jazzdans og PPU. Hun har i sitt virke jobbet med Oslo Danse Ensamble, Subjazz, TU Dance, ulike samarbeid med NORA og i produksjon med Jannicke Irwin Abrahamsen. Hun har og gjort en rekke egne prosjekter både som utøver og koreograf, og har turnert inn og utland, samt holdt workshops og undervist både i Norge og i utlandet. Maria har jobbet ved ulike kveldskoler og videregående skoler, og undervist i jazz v/KHiO. Hun er fast ansatt som pedagog ved danselinje på Skien vgs. og Skien ballett og Dansesenter.

Foto: Vegard Giskehaug