Sustainable Dance Training – nordiske synergier, samarbeid og deling

Dansehallerne (DK), Danscentrum Sthlm (SE), PRODA (NO) og Tanssille Ry (FI) er alle institusjoner som tilbyr trening og fagtilbud for profesjonelle dansere. I 2023/24 gjennomføres et nordisk Sustainable Dance Training-prosjekt med den hensikt å dele ressurser, utvide og bygge bro mellom ulike nordiske artister med lokale dansere i Oslo, København, Helsingfors og Stockholm.

Prosjektets overordnede mål er å legge til rette for kunnskapsdeling og et sterkere nordisk felt. Innenfor rammen av dette nye nordiske samarbeidet velges én kunstner/pedagog fra hvert land til å rotere mellom byene – en turné på 3 uker hver, og det tilrettelegges for bærekraftige reiser og oppdrag.

De 4 kunstnerne vil undervise i daglige klasser, vevd inn i hver organisasjons faste daglige program. I tillegg skal det arrangeres faglige aktiviteter som en del av prosjektet, bl.a workshops, fagsamtaler og produksjon av tekster.

De inviterte artistene for 2023/2024 er Dorte Bjerre Jensen (DK), Linda Blomqvist (SE), Daniel Sarr (NO) og Vera Nevanlinna (FI). Disse kunstnerne representerer allsidig og spesifikk dansekunnskap og kunstnerisk pedagogisk praksis av høyeste kvalitet. Å ta dem med på turné til de andre nordiske landene er en mulighet for å berike hvert lands dansekompetanse.

Danske Dorte Bjerre Jensen kommer til Oslo og PRODA i uke 9 denne våren. Det blir daglige klasser med utgangspunkt i hennes omfattende og unike arbeid med kontakt-improvisasjon.
I Uke 10 reiser Daniel Sarr som del av SDT til Helsinki for å undervise hos vår finske samarbeidspart Tanssille Ry.

Sustainable Dance Training er støttet av Nordisk Kulturfond og er en videreføring av pilotprosjektet Train Distance Dance Training, som ble arrangert i 2022 av PRODA, Dansehallerne og Dancentrum Stockholm.
Bærekraft i prosjektet inkluderer å legge til rette for et bredt spekter av aktiviteter og samarbeid. SDT inkluderer samarbeid med 15 ulike nordiske danse – og kulturinstitusjoner som gir flere muligheter til å dele kunnskap, skape møtepunkter og nye forbindelser mellom dansekunstnere i de nordiske landene.

Høsten 2023 underviste Linda Blomqvist (SE) i uke 39 og Vera Nevanlinna (FI) i uke 40. Samtidig reiste Daniel Sarr til Stockholm og deretter videre til København.

Linda Blomqvist (uke 39) kaller klassene sine «Dans med glede og presisjon». Hun kombinerer tekniske øvelser som utforsker justering, balanse, momentum, vekt, styrke og smidighet med improvisasjonsoppgaver som oppmuntrer oss til å være mottakelige, åpne og til å tilpasse oss hverandre, oss selv og rommet vi besitter sammen.
I Vera Nevanlinnas klasser (uke 40) kan du bli kjent med den amerikanske koreografen Deborah Hays «Practice of performance». Nevanlinna er en av de få som har lov til å holde workshops basert på Hays praksis. Hun har arbeidet regelmessig med Debora Hay siden 2007, sist i Hay’s store verk for Cullberg «Figure a Sea».

Knyttet til ideer om kunnskapsdeling arrangerte PRODA i samarbeid med Panta Rei Danseteater og Dansens Hus en workshop ledet av Linda Blomqvist og Inés Belli på Dansens Hus den 29. september. 45 dansekunstnere fra ulike deler av feltet deltok i workshopen.

Vi snakker om dans: Deling og kollektiv nysgjerrighet
– mot nye former for danseproduksjon
Tid og sted: 29. september 2023, Dansens Hus, Studioscenen kl. 13:00 – 15:00

Om workshopen:
Denne workshopen er et kollegialt møtepunkt for dansekunstnere hvor deltakerne diskuterer ideer og tanker for nye og mer bærekraftige strukturer for danseproduksjon. Workshopen er tilrettelagt av Linda Blomqvist (SE) og Inés Belli (NO). Som dansekunstnere har de ulike erfaringer og praksiser, men deler felles ønsker og verdier for alternative og nye produksjonsmodeller – en danseproduksjon basert på deling og kollektiv nysgjerrighet.
Gjennom denne workshopen ønsker Blomqvist og Belli å invitere, engasjere og aktivere til et fellesskap hvor nye tanker og ideer kan genereres.

Hvordan kan vi som felt benytte våre ressurser og synergier for å skape nye kontekster og muligheter for vårt arbeid? Hvordan kan vi utveksle og bygge på hverandres ulike erfaringer, også på tvers av de nordiske landene?
Bli med – vi snakker om dans!

Panta Rei Danseteater ønsker å følge opp de gode samtalene fra satsingen Vi må snakke om dans og er medarrangør.
Samarbeidspartnere og arrangører for workshopen er:
Panta Rei Danseteater, Dansens Hus og PRODA /Sustainable Dance Training