Velkommen til høstsemesteret!

Det er brakstart fra første uke:
Ballettklasser med Kristian Alm, Transporteringsdans med Martin Slaatto og Pedagogseminar: Tilgjengelig og inkluderende danseundervisning med Ingeborg Dudstad Sanders, Maria Terese Engdahl-Høgåsen og Elen Øyen. Målsettingen for seminaret er å tilby praktisk kunnskap knyttet til å undervise eller legge til rette for undervisning og dansepraksis for mennesker med funksjonsvariasjoner. Seminaret er et samarbeid med SANS – Senter for Dansepraksis og SKUDA.

Tid for samarbeid og synergier:
Dette semesteret preges av mange gode samarbeid som har beriket og utvidet fagtilbudet, både med ekstra klasser, workshops og ulike arrangementer for faglig utvikling og deling i feltet.
Samarbeidspartnere og bidragsytere er blant annet CODA Oslo International Dance Festival, Dansens Hus, SANS, SKUDA, MERGE NORGE, Dans Sør-Øst Norge/ Bærum Kulturhus, Souls Sessions Extended, Musikkteaterforum i CREO, Panta Rei Danseteater og Danseinformasjonen.

En spesiell satsing er det nordiske samarbeidet, Sustainable Dance Training, støttet av Nordisk Kulturfond, der fire unike dansekunstnere turnere de nordiske landene og våre søsterorganisasjoner; Danscentrum Stockholm (SE), Dansehallerne (DK) og Tanssille ry (FI). De turnerende kunstnerne er: Linda Blomqvist (SE), Vera Nevanlinna (FI), Dorte Bjerre Jensen (DK) og Daniel Sarr (NO).

Ballett:
Høstens ballettklasser starter med Kristian Alm som også kommer tilbake seinere mot slutten av semesteret. Deretter følger klasser med Camilla Spidsøe, Eugenie Skilnand, Sissel Aarseth, Therese Skauge og Robert Hewitt.

Camilla Spidsøe vil den 6. september gi en utvidet ballett workshop med innstudering av et solomateriale som er aktuelt i hennes kunstnerskap. I soloarbeidet fokuserer hun på hvordan gå inn i det emosjonelle og dansetekniske på samme tid. Dynamikk og energiskift, minimale detaljerte bevegelser over i større utslag. Hun vil arbeide med tilstedeværelse i studio som om man var i en situasjon på scenen.

Jazz og Talawa-teknikk:
Shirley Langhelle
, underviser Talawa-teknikk i uke 34 og 35. Talawa Teknikken ble utviklet av Thomas Talawa Prestø og baserer seg på en dekonstruksjon av over 200 afrikanske og karibiske danser. Shirley vil gjennomgå grunntekniske elementer av Talawa-teknikken og gi øvelser og tekniske praksiser som vil hjelpe med grounding, polysentrisitet, groove, og den kjente afrikanske “beinløse” kvaliteten.
                  Senere i høst underviser populære jazz-pedagoger som tidligere har vært på PRODA; Gard Hjertaas Bjørnson og Benedicte Lütken.

Musikaldans:
På grunn av samarbeid med Musikkteaterforum i CREO kan PRODA tilby flere musikalklasser enn vi ellers hadde hatt mulighet til. Pedagoger i høst er Miguel-Angel Fernandez, Patrick Terndrup og Kristin Berg.

Street, House, Waacking/Punking og Afro Fusion:
I uke 36 og 37 vil Jens Jeffry Trinidad gi House-klasser, men gir også to klasser i prosess knyttet til hans aktuelle prosjekt Shout. I prosjektet utforsker han hvordan musikk, lyd og vibrasjoner påvirker og former kroppen. Prosjektet er interessert i hvordan disse aktiverer, forflytter, klumper, vrir og surrer seg i kroppen(e) og rommet, gjennom ritualer, «chanting», «praise-break» og «dance offs».
                 Freddy Milanya gir Afro-fusion klasser som del av samarbeidet med CODA. I Afro-fusion er en fusjon av afrikanske danser. Det er ikke en distinkt dansestil, men snarere et åpent konsept som gir friheten til å blande bevegelser forankret i både moderne og tradisjonelle afrikanske danseformer.
                 Videre underviser Ronald Belaza Waacking/Punking i uke 38 og i uke 47 gir Anne Golberg Stavn House-klasser.

Under Soul Sessions Extended i uke 40 og 41, vil PRODA bidra i festivalens workshop-tilbud og faglige samtaler på Sentralen. Mer informasjon følger.


Samtidsdans:

Sustainable Dance Training
Linda Blomqvist
(SE)og Vera Nevanlinna (FI) underviser på PRODA i uke 39 og 40 som del av dette nordiske samarbeidet.
                  Linda Blomqvist (uke 39) kaller klassene sine «Dans med glede og presisjon». Hun kombinerer tekniske øvelser som utforsker justering, balanse, momentum, vekt, styrke og smidighet med improvisasjonsoppgaver som oppmuntrer oss til å være mottakelige, åpne og til å tilpasse oss hverandre, oss selv og rommet vi besitter sammen.
                  I Vera Nevanlinnas klasser (uke 40) kan du bli kjent med den amerikanske koreografen Deborah Hays «Practice of performance». Nevanlinna er en av de få som har lov til å holde workshops basert på Hays praksis. Hun har arbeidet regelmessig med Debora Hay siden 2007, sist i Hay’s store verk for Cullberg «Figure a Sea».

Dansens Hus samarbeid – workshop med kunstnere i prosess
I samarbeid med Dansens Hus arrangerer PRODA to workshoper i prosess:
Uke 38, 20. september med Ulf Nilseng og musiker Amund Ulvestad
Uke 45, 10. november med Eivind Seljeseth
                 Ulf Nilseng og Amund Ulvestad vil gi et innblikk i sin praksis i Kompani Ulf, og sine interesser for skeive strategier innenfor dans og scenekunst, i tillegg til å presentere metoder knyttet til arbeidet med forestillingen Turning Vinegar into Wine.  
                 I Eivind Seljeseths workshop vil han la oss være med å undersøke og utfordre metoder og oppgaver som han bruker i prosessen frem mot forestillingen Exploded view. Det blir forsøk på å skape magiske øyeblikk i fellesskap og å legge ord i munnen på hverandre.

Klasser og workshops under CODA Oslo International Dance Festival
Samarbeid med CODA omfatter et rikt tilbud av både klasser og workshops med norske og internasjonale dansekunstnere som er knyttet til aktuelle forestillinger under festivalen i uke 41 og 42.
                  Oona Doherty Kompani gjester festivalen med forestillingen Navy Blue.  Workshopen på PRODA vil fokusere på prosessen og materialet til Navy Blue gitt gjennom perspektivet til Hilde Ingeborg Sandvold, som er utøver i verket.
                  Naomi Fall, bosatt i Mali, er aktuell på CODA med Amala Dianor Kompani og forestillingen Siguifín. I workshopen vil essensen av tradisjonelle trinn blir brukt for å finne nye måter å bevege seg på. Man vil utforske bevegelser av vibrasjon, bølger og flyt inspirert av kjerneelementene i maliske tradisjonelle danser og andre former for samtidsdans og veksle mellom fastsatte bevegelser og improvisasjon. Denne workshopen er også et samarbeid med Dans Sørøst-Norge/Bærum Kulturhus.
                 Ingrid Berger Myhre er aktuell på med premiere på verket Spelling Spectacle. Workshopen på PRODA er knyttet til dette verkets tematikk og praksis: Hva ser vi når vi ser på dans? Hvis dans er en type språk, hvordan snakker det? I workshopen vil man gå gjennom en serie partiturer knyttet til to ting: å danse og å se.
                  Sebastian Tjørstad og Nasser Mhende gir en workshop utviklet på bakgrunn av stykket Balance. De to dansekunstnerne har ulike kropper og fysiske utgangspunkt, men finner sammen et balansert bevegelsesspråk.

PRODA NETTVERK –besøk fra Kristiansand
Jean-Baptiste Baele er belgisk dansekunstner med base i Kristiansand. Han kommer til PRODA Oslo i uke 45. Klassene vil dreie seg om gulvarbeid og kjerneprinsippet om å utføre bevegelser med letthet. Gjennom improvisasjon og målrettede øvelser vil deltakerne fordype seg i utnyttelsen av kroppsvekt og momentum for å generere kraft og bevegelse i rommet.

Sirkus:
MERGE NORGE
og PRODA samarbeider i uke 46 i om samtidsdans-sirkus-klasser med Dimitri Jourde, som også var på PRODA i våres. Med sin bakgrunn fra både dans og sirkus er undervisningen til Dimitri en unik fordypning i gulvarbeid og et møte mellom akrobatikk, dans og partnerarbeid.

VELKOMMEN TIL GOD DANSEHØST!