Maria Terese Engdahl-Høgåsen

Maria Terese Engdahl-Høgåsen er frilans dansekunstner fra Oslo. Hun lever selv med lett grad av Cerebral Parese, noe som i stor grad har vært med på å forme hennes kunstnerskap og tilnærming til dans og undervisning. Maria Terese er utdannet ved Norges Idrettshøgskole, med en bachelorgrad innenfor idrettspsykologi og coaching. Hun fordypet seg her i arbeid med ulikkroppede dansere, og har jobbet innenfor dette feltet siden endt utdannelse i 2015.

Foto: Ina Vikøren