Elen Øyen

Elen Øyen er produsent og dansekunstner i Danselaboratoriet v. DansiT – koreografisk senter. Elen ble født med ryggmargsbrokk, og bruker rullestol. Hun har utviklet en eksperimentell tilnærming til dansen sin, med hovedfokus på improvisasjon. Siden 2009 har Elen hatt et nært samarbeid med professor på NTNU og grunnlegger av Danselaboratoriet, Tone Pernille Østern. Hun har forelest om sin personlige opplevelse av å være danser i Danselaboratoriet på forskjellige konferanser, seminarer og festivaler i Norge og i utlandet, og har vært medforfatter i flere artikler. Elen har også vært medforsker i et forskningsprosjekt som resulterte i rapporten: “Tilgjengelige kunstnerskap?” (2023)  – en kunnskapsrapport som identifiserer drivkrefter og barrierer for kunstnere med funksjonsnedsettelser i Norge.

Foto: Jøran Wærdahl