Shirley Langhelle

Shirley Langhelle er solist, hoveddanser og koreograf for kommersielle uttrykk i det anerkjente kunstneriske kompaniet Tabanka Dance Ensemble. Shirley har over 12 års erfaring med kompaniet og har turnert nasjonalt og internasjonalt.

Talawa teknikken har over 47 sertifiserte instruktører verden over og undervises på blant annet over 8 institusjoner for høyere læring i USA. Shirley er nylig sertifisert til nivå 12 i Talawa Teknikken, og var i våres med på å undervise over 50 dansere fra Belgia, England og amerikanere tilknyttet Howard University som ble pre-kvalifisert til sertifisering til høsten 2023.