Kenneth Bruun Carlson

Kenneth Bruun Carlson, (f. 1979) fra Inderøy, er en dansekunstner med sterk forankring i moderne danseteknikker og samtidsdanseteknikker. Han har sin utdanning fra London contemporary dance school og Amsterdam university of the arts. Etter endt utdanning har Kenneth jobbet som utøvende danser i ulike nordiske dansegrupper, konstellasjoner og prosjekt, Dansk danseteater, Skånes dansteater, Cullbergbaletten, Helsinki dance company, Kenneth Kvarnström & co, Gunnilla Heilborn,  Bjørn Säfsten, FORSworks, Helena Franzen, Lisa Riisu, Marie Topp, Rachel Tess, Mirko Guido m.fl.

Kenneth underviser samtidsdansetenikk, improvisasjon og komposisjon.

Etter en kunstnerisk prosess med Benoit Lachambre (FR/CA) i 2010 startet Kenneth, i større grad, å utforske den sansende kroppen. Kenneth har gjennom flere år jobbet med en kroppslig kunstnerisk praksis, alene eller sammen med andre, der dans, koreografi, rom, poesi, musikk, foto og visuell kunst er sidestilte praksiser basert på den sansende kroppen, for å skape bevegelse, eller for å bevege.

Foto: Janne Amalie Svit