Pedagogseminar 5. og 6. januar

Neste pedagogseminar foregår 5-6. januar 2023! Det er mulig å delta begge dager eller bare en dag. Seminaret vil foregå på Rom for dans. Denne gangen har vi utvidet første seminardag med enda mer faglig påfyll. Vi sørger for kaffe og te, og ordner også lunsj med mulighet for mingling og diskusjoner!

Mange som underviser dans arbeider mye alene, og pedagogseminaret er en ypperlig arena å møte kolleger og utveksle erfaringer. Det er også en flott mulighet til faglig påfyll med inspirasjon og input til ulike undervisningssituasjoner.

Dag 1: Torsdag 5. januar
09:00 – 09:30 Registrering og kaffe
09:30 – 12:30  Del 1, workshop: Fra danselek til ballett med Trude Støvind
12:30 – 13:30   Lunch og mingling
13:30 – 15:30   Del 2, workshop: Mot en kjønnslikestilt undervisning i dans – en kritisk og utforskende dansedidaktisk workshop med Line Joten

Dag 2: Fredag 6. januar
09:00 – 09:30 Registrering og kaffe
09:30 – 12:30   Del 3, workshop: Undervisning i street og klubbdans med Christine Nypan
12:30 – 14:00    Lunsj og mingling

Pris:
Kr: 800 for begge dager
Kr: 600 for Dag 1
Kr: 400 for Dag 2

Prisen inkluderer lunch (vegansk) og kaffe/te, frukt og snacks
Påmelding/betaling på deltager.no: Trykk her for å melde deg på

Det er også mulig med påmelding på mail ved grupper/flere fra en skole som skal melde seg på. Betaling vil da skje ved faktura. Påmelding ved grupper: resepsjon@proda.no

Påmeldingsfrist: 3. januar 2023

Del 1:            
Fra danselek til ballett – Trude Støvind
Hvordan få barn til å bli glad i å danse klassisk ballett? Hvilken metodikk skal man følge og er det andre utfordringer vi som ballettlærere møter i dag enn for ti år siden?

Jeg har ikke fasiten på disse spørsmålene, men deler gjerne min erfaring som pedagog på Ballettskolen ved Den Norske Opera og Ballett. Der har jeg ansvaret for de yngste elevene, altså barn mellom seks og ni år, og erfarer ukentlig hvor viktig det er at pedagogikk og didaktikk er to sider av samme sak.

Seminaret starter med en oppvarmingsbarre for å komme litt i gang, så ta med treningsklær. Etter det ønsker jeg å dele erfaringer, tanker og konkrete verktøy og øvelser og håper å få i gang en engasjert diskusjon, hvor vi sammen kan løfte et fag vi alle ønsker skal overleve.

Del 2 :  
Mot en kjønnslikestilt undervisning i dans – en kritisk og utforskende dansedidaktisk workshop – Line Joten            
I denne workshopen inviteres danselærere til en utforskende workshop som tar for seg problemstillinger knyttet til kjønn og dans i en vestlig teatralsk undervisningstradisjon. Workshopen, som består av kroppslig utforskende og didaktiske øvelser, har som formål å være en arena for deling av erfaringer og utfordringer knyttet kjønn og dans. I tillegg gir workshopen rom for å utfordre didaktiske tilnærminger og for å utvikle pedagogiske verktøy en kan ta med seg hjem til egen undervisningspraksis uavhengig av stil og sjanger.

Del 3 :           
Undervisning i street og klubbdans – Christine Nypan
I denne workshopen vil vi arbeide fysisk med metoder, strukturer og sosiale og musikalske relasjoner.

Samtidig som vil vi fokusere på, og snakke om det sosio-politiske aspektet ved kulturen og hva det innebærer å være en formidler av street og klubb dans kultur.


BIO KURSHOLDERE

Trude Støvind
Trude Støvind har i 21 år vært ballettdanser i Nasjonalballetten ved Den Norske Opera og Ballett. Hun har medvirket i de fleste produksjoner, både i de klassiske ballettene og i det moderne repertoaret.  Hun er utdannet ved Heather Hebbert’s ballettstudio i Bodø og ved Hochschule für Muzik und Tanz i München og senere ved Kunsthøgskolen med Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) i dans.

Foto: Erika Hebbert

Christine Nypan
Christine Nypan jobber som skapende og utøvende dansekunstner, pedagog og tar fortiden en MA i koreografi på Kunsthøyskolen i Oslo. Chriz har arbeidet med koreografer og kompanier som bla. Elle Sofe Sara, Frikar, Sudesh Adhana, Jens Trinidad, Deep down dopeizme, Viktor Frojd, Panta Rei Danseteater, Leela petronio, Raphale Delauney, Membros,Tishou Aminata Kane,Ucka Ilolo mm. Hun har utviklet egne forestillinger og samarbeidsprosjekter som har blitt fremført på bla Dansens hus Oslo, Dansens Hus Stockholm, Urbfestival Helsinki, Scenehuset, Urban Moves, Oslo, Rommen Scene og turnert med DKS Viken, Rogaland og Vestlandet. Samt skapt verker for flere danseutdannelser som Kompani Munch, KHiO, Edvart Munch, Trippel dans ect. 
Chriz er grunnlegger av MUD session Oslo, en organisasjon som jobber for å videreføre, utvikle og formidle housedans- og klubbingkultur og arbeider som pedagog ved streetdans linjen på Edvard Munch vgs og KHIO.

Line Joten
Line Joten, lektor i dans med utdanning fra Universitetet i Stavanger, Stockholms Konstnärliga Högskola og Norges teknisk- naturvitenskaplige Universitet. Line har stor interesse og lidenskap for dans for og med barn og unge, og har blant annet jobbet som dansepedagog ved flere private danseskoler, ved Oslo Kulturskole, for SANS (senter for dansepraksis i skole, utdanning og forskning) og med egne prosjekter. Hun har jobbet som utøvende dansekunstner med tilknytning til dansekollektivet KOLLEKTIVNI og er styremedlem i SiB (Skisser i Bevegelse).

Foto: Ingeborg Bjerke Styve