Maja Roel

Maja Roel er frilans koreograf, danser og utøver med base i Oslo. Hun er utdannet ved Skolen for Samtidsdans, nå Høgskolen For Dansekunst (HFDK). Hun er også utdannet fra The Mime School i Amsterdam og Universitetet i Oslo hvor hun studerte teatervitenskap.

Gjennom ulike formater produserer Roel sine egne koreografiske verk. Hun er opptatt av hvordan fiksjon og virkelighet gjensidig kan påvirke hverandre, med intensjon om å lage kunst som kan tøye, leke og utvide vår virkelighet. Hun søker rom for å undre seg, strekke fantasien og utvide våre muligheter.

Roel har jobbet med flere stedsspesifikke prosjekter som involverer steder som en øy, et helikopterlandingsplass, flere prosjekter i busser i bevegelse og offentlige rom. Hun jobber for tiden med en serie utopiske drømmespill. Prosjektet hennes Utopia – et drømmespill fra Tøyen, hadde premiere i 2021, og ble laget i samarbeid med Nationaltheatret og Black Box Teater og lokale ungdommer.

Foto: Elin Osjord

Timeplan: Torsdag 1. og fredag 2. desember kl. 09:00 – 11:00