Janina Rajakangas

Janina Rajakangas er koreograf, utøver og pedagog med base i Helsingfors. Hun ble tildelt stipend for sitt kunstneriske arbeid i 2017 fra Arts Promotion Centre Finland og Finnish Cultural Foundation, og har gjort seg bemerket svært detaljert koreografisk materiale samt store scores for grupper.

En stor del av Rajakangas  arbeid går ut på å prøve å forstå hvordan dans oppstår fra situasjoner vi møter i hverdagen.
– Jeg tror dans er en avgjørende måte å kommunisere uten ord på, og finnes i oss alle. Derfor jobber vi med en rekke utøvere fra profesjonelle til ungdom og eldre, sier hun.

Prosjektets forestillinger har blitt vist på Zodiak – Center for New Dance, Helsingfors, Moving in November festival, Kiasma Theatre og The Place Theatre London.

Foto: Jenni Pystynen

About Janina Rajakangas*
Janina Rajakangas is a choreographer, performer and teacher based in Helsinki. She has been offered grants for artistic work since 2017 by Arts Promotion Centre Finland and Finnish Cultural Foundation. She works both with very detailed choreographic material and large-scale scores for groups.

At the core of what she does is trying to understand how dance comes from what we encounter in the everyday. “I truly believe dance is a crucial way to communicate without words. And it is in all of us. Therefore we work with a variety of performers from professionals to youth and the elderly.”

The Project’s pieces have been shown at Zodiak – Center for New Dance, Moving in November festival, Kiasma Theatre and The Place Theatre London.

Photo: Jenni Pystynen