PRODA søker fagansvarlig

Stiftelsen PRODA er et kostnadsfritt og landsdekkende tiltak for profesjonelle dansekunstnere uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning. PRODA skal arrangere et daglig kompetansehevende fagtilbud, som bidrar til at dansekunstnere kan utøve og formidle dans av høy kvalitet. 

PRODA tilbyr kurstilbud og fungerer som ressurssentre og møteplasser rundt om i hele landet. PRODA støttes av Kulturdepartementet, Oslo kommune og andre regionale tilskudd.

PRODA spiller en viktig rolle i det daglige virke for dansekunstnere i Norge. Vi søker fagansvarlig i 50% stilling som skal ha ansvar for utforming og administrasjon av fagtilbudet i Oslo i tråd med PRODAs strategi. 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at fagtilbudet er godt, relevant, fremtidsrettet og bredt og imøtekommer behov/etterspørsel i alle sjangre og uttrykk innenfor scenisk dans 
 • Administrasjon og økonomiansvar for fagtilbudet 
 • Kommunikasjonsarbeid og markedsføring 
 • Avvikling av fysisk og digitalt kurstilbud 
 • Ansvar for fremmøtesystem, statistikk og brukersøknader 
 • Booke kursholdere, ha kontakt med samarbeidspartnere og utforme kontrakter 
 • Bistå daglig leder i løpende administrative oppgaver 

Vi søker deg som

 • Har relevant faglig bakgrunn, med BA i dansekunst eller tilsvarende relevant arbeidserfaring 
 • Har bred fagkompetanse innen dansekunst 
 • Jobber godt selvstendig, er strukturert, nøyaktig og ryddig  
 • Har erfaring med relevant administrasjonsarbeid  
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Har gode datakunnskaper og erfaring med digitale plattformer og verktøy  
 • Har gode organisatoriske ferdigheter

Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr deg en unik mulighet for å jobbe tett på dansekunstfeltet med varierte arbeidsoppgaver i et spennende arbeidsmiljø. Stillingen er 50% men PRODA har som mål å utvide stillingen til en større stillingsprosent så snart som mulig.  

Tiltredelse: 01.08.2022. Lønn etter avtale.

Søknad og CV sendes til michelle@proda.no  Søknadsfrist: 15.05.2022 

Spørsmål om stillingen kan stilles til Michelle Flagstad / michelle@proda.no / Tlf: 91362366